3-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Berkovo skaitymai. Knygos kultūra tarptautinių kontaktų kontekste“

2015 m. gegužės 26–27 d. Baltarusijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Berkovo skaitymai. Knygos kultūra tarptautinių kontaktų kontekste“ (Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов), kurioje pranešimus skaitė dalyviai iš Baltarusijos, Bulgarijos, Izraelio, Rusijos, Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos ir Uzbekistano. Šioje konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojai: direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė, Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė ir Rankraščių skyriaus bibliotekininkas Andrius Jurkevičius. Pirmąją konferencijos dieną pranešimai buvo skaitomi Myriaus pilies komplekse. Konferencija prasidėjo plenariniu posėdžiu, kurio metu R. Cicėnienė skaitė pranešimą „Asmenybės įtaka bibliotekų likimui: vieno kodekso pėdsakais“. Pasibaigus plenariniam posėdžiui, konferencijos darbas vyko dviejose sekcijose: 1) „Radiviliana“; 2) „Knygos kultūra tarptautinių mokslinių ir kultūrinių kontaktų kontekste“. Pirmosios sekcijos darbe dalyvavusi D. Narbutienė skaitė pranešimą „Radiviliana Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose“.

Antrąją dieną konferencija vyko Minske, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinėje mokslinėje Jakubo Kolaso bibliotekoje. Konferencijos dalyviams buvo pristatyta paroda „XV tarptautinio slavistų suvažiavimo Baltarusijoje knygų kolekcija“. Po parodos pristatymo konferencijos darbas vyko šiose sekcijose: 3) „Šiandieninė mokslo apie knygą raidos būklė ir perspektyvos. Knygų leidybos problemos informacinės visuomenės kontekste“; 4) „Naujos knygos istorijos tyrinėjimo prieigos“; 5) „Knygos kultūros veikėjų enciklopedistika ir biografika“; 6) „Privačios bibliotekos ir kolekcijos kaip knygos kultūros faktorius“. Ketvirtosios sekcijos darbe dalyvavusi E. Kuliešienė skaitė pranešimą „Nuo rankraščio iki knygos: S. Daukanto Istorija Žemaitiška, 1833–1835 m.“. Toje pačioje sekcijoje A. Jurkevičius skaitė pranešimą „Knygos kultūra Smolenske XIV–XV a.“. D. Narbutienė tą pačią dieną vadovavo šeštajai sekcijai.

Konferencijoje susipažinta su kitų šalių bibliotekų patirtimi, naujienomis ir nuveiktais darbais, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo su užsienio partneriais perspektyvos, būsimi bendri projektai. Svečiams iš Lietuvos buvo surengtos pažintinės ekskursijos Myro pilies komplekse, Baltarusijos nacionalinėje bibliotekoje, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Botanikos sode. Be to, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka įgijo naujų lituanistinių leidinių, kurie praturtins bibliotekos fondus.

 

Andrius Jurkevičius