Aktualūs straipsniai

Bornmann, Lutz ; Marx, Werner. Standards for the application of bibliometrics in the evaluation of individual researchers working in the natural sciences [Interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2014 m. sausio 1 d.]. Prieiga per internetą:<http://arxiv.org/abs/1302.3697>.

San Francisco Declaration on Research Assessment 

Pendlebury, D. A. White papers using bibliometrics in evaluating research [Interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2014 m. sausio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://wokinfo.com/media/pdf/UsingBibliometricsinEval_WP.pdf>. 

Trumpienė, A., Šegždienė, E. Mokslinių žurnalų reitingai ir Thomson Reuters rodikliai. Ekologija [Interaktyvus]. 2012, vol. 58, no. 4, p. i-xi [žiūrėta 2014 m. sausio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2612/1448>. 

Mokslometrijos darbo įrankiai: ką apie juos žinome ir kaip juos naudojame [Interaktyvus: konferencija, įvykusi 2011 m. balandžio 29 d.]. Vilnius : Lietuvos mokslo periodikos asociacija ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija [žiūrėta 2014 m. sausio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lmba.lt/en/node/8965>.

Technologijos, keičiančios mokslo vertinimą  [Interaktyvus: konferencija, įvykusi 2014 m. kovo 19 d.]. Vilnius : Lietuvos mokslo periodikos asociacija  [žiūrėta 2015 m. sausio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://serials.lt/category/straipsniai_lt/>.