Kokie yra mokslo vertinimo kriterijai?

Institucijos mokslo (meno) darbų vertinimą organizuoja Lietuvos mokslo taryba pagal priimtą metodiką (2015 m. redakcija)

Vertinimų rezultatai skelbiami viešai: http://www.lmt.lt/lt/veikla/mvv.html

Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo metodika nustato, kad vertinant fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių straipsnius žurnaluose, įtrauktuose į „Thomson Reuters“ duomenų bazę, ne visi straipsniai gali būti įskaityti į II lygmens darbų rezultatus. Metodika įpareigoja Lietuvos mokslo tarybos ekspertus nustatyti, ar žurnalų, kuriuose Lietuvos mokslininkai paskelbė straipsnius, cituojamumo rodiklis nėra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. Tai nustačius yra parengiamas tokių žurnalų sąrašas.

Vertinant 2012-2014 m. mokslo darbus pateikti pasiūlymai ir priimti sprendimai neįskaityti straipsnių žurnaluose, kurių sąrašas pateiktas žemiau:

Eil. Nr.

Žurnalas

ISSN

Metai

Neįskaitymo priežastis

 1.  

Acta of Bioengineering and Biomechanics

1509-409X

2014

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus

1644-0692

2013,2012

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Acta Veterinaria-Beograd

0567-8315

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Acta Zoologica Bulgarica

0324-0770

2014

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

1232-1966

2012

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Annals of Animal Science

1642-3402

2012

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Archives of Budo

1643-8698

2013

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Archives of Metallurgy and Materials

1733-3490

2013

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

1513-7368

2013

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Baltic Journal of Road and Bridge Engineering

1822-427X

2014, 2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Boletin De La Sociedad Espanola De Ceramica y Vidrio

0366-3175

2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences

0239-7528

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Cement Wapno Beton

1425-8129

2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

CyTA-Journal of Food

1947-6337

2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Daru-Journal of Pharmaceutical Sciences

1560-8115

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

E & M Ekonomie a Management

1212-3609

2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Echocardiography-a Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques

0742-2822

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research

0424-267X

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Ekonomska Istrazivanja-Economic Research

1331-677X

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability

1507-2711

2014, 2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Elektronika ir Elektrotechnika

1392-1215

2014,2013,2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Environmental Engineering and Management Journal

1582-9596

2014,2013

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Eurasian Soil Science

1064-2293

2014, 2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Geological Quarterly

1641-7291

2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Industria Textila

1222-5347

2014

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Information Technology and Control

1392-124X

2013,2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Information - an International Interdisciplinary Journal

1343-4500

2012

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

International Arab Journal of Information Technology

1683-3198

2014,2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

International Journal of Engineering Education

0949-149X

2014,2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

International Journal of Strategic Property Management

1648-715X

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Inžinerinė Ekonomika - Engineering Economics

1392-2785

2014,2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Journal of Applied Animal Research

0971-2119

2014, 2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Journal of Civil Engineering and Management

1392-3730

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Journal of Computational and Theoretical Nanoscience

1546-1955

2014,2013

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Journal of Environmental Engineering and Landscape Management

1648-6897

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Journal of Food Agriculture & Environment

1459-0255

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

1388-6150

2012

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Journal of Vibroengineering

1392-8716

2014,2013,2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Kerntechnik

0932-3902

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Match-Communications in Mathematical and in Computer Chemistry

0340-6253

2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Mathematical Notes

0001-4346

2014

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Microwave and Optical Technology Letters

0895-2477

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Nordic Journal of Music Therapy

0809-8131

2014

Didelė savicitavimų dalis, referuojamas tik Thomson Reuters socialiniuose moksluose (TR Social Sciences Edition)

 1.  

North-Western Journal of Zoology

1584-9074

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Paleontological Journal

0031-0301

2014,2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Psychiatria Polska

0033-2674

2014

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Rechtsmedizin

0937-9819

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Revista Romana de Materiale-Romanian Journal of Materials

1583-3186

2014

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Rocznik Ochrona Srodowiska

1506-218X

2013

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Science of Sintering

0350-820X

2014

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Strojniski Vestnik - Journal of Mechanical Engineering

0039-2480

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Studies in Informatics and Control 

1220-1766

2013

Didelė savicitavimų dalis

 1.  

Transformations in Business & Economics

1648-4460

2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Transport

1648-4142

2013,2012

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Turkish Journal of Zoology

1300-0179

2014

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Ukrainian Mathematical Journal

0041-5995

2014,2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Veterinarski Arhiv

0372-5480

2013

Didelė savicitavimų ir citavimų iš žurnalų, turinčių žemą tarptautinį autoritetą, dalis

 1.  

Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques

1895-4588

2013,2012

Didelė savicitavimų dalis

 

Ekspertinis vertinimas – vertinimas, atliekamas pasitelkiant ekspertus, kurie remiasi anksčiau minėtos metodikos ir ekspertinio vertinimo reglamento nuostatomis.

Formalusis vertinimas – vertinimas, kurio metu patikrinama, ar institucijos teisingai nurodė mokslo (meno) darbų rūšį, bei suteikiami taškai už kiekvieną formalius kriterijus atitinkantį pateiktą darbą.

Tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų kvalifikaciniai reikalavimai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389457&p_query=&p_tr2=2.

Lietuvos mokslų akademijos Mokslininko etikos kodeksas