Apie instituciją

Pagal Scimago Institutions Rankings (SIR) World Report

SIR, naudodamiesi Scopus DB 5 metų duomenimis, teikia tarptautines ataskaitas pagal šešis rodiklius. Ataskaita apima daugiau kaip 3000 institucijų (į ją patenka turinčios ne mažiau kaip 100 mokslo publikacijų: straipsnių, apžvalgų ir konferencijų pranešimų) iš penkių žemynų. Ataskaitų prieiga laisva: http://www.webometrics.info/en/Europe/Lithuania%20. Galima gauti ir tarptautines, ir konkrečios šalies ataskaitas pagal pasirinktus rodiklius. 

SIR World Report rodikliai:

  • WR – pasaulio reitingas;
  • CR – šalies reitingas;
  • Output – publikacijų skaičius;
  • IC – tarptautinių publikacijų skaičius (nors viena tarptautinė prieskyra);
  • Q1 – SJR procentais;
  • Spec – specializacijos indeksas;
  • Exc – meistriškumo rodiklis (Excellence rate), rodantis, koks procentas institucijos publikacijų patenka į 10% daugiausiai cituojamų pagal mokslo sritį;
  • NI – normalizuotas cituojamumo rodiklis, išreiškiantis institucijos cituojamumo santykį su pasauliniu cituojamumo vidurkiu, kuris lygus 1, pavyzdžiui: jei NI reikšmė yra 0,8, tai reiškia, kad institucijos cituojamumas 20% mažesnis už pasaulinį cituojamumo vidurkį, jei 1,3 – 30% didesnis.  

Pavyzdžiai: patekusių į ataskaitą Lietuvos institucijų rodiklių lentelė, kurioje institucijos išdėstytos pagal publikacijų skaičių.

 

Duomenis apie institucijas teikia Ispanijos nacionalinės tyrimų tarybos Cybermetrics laboratorija (Cybermetrics Lab of the Spanish National Research CouncilCSIC). Ši organizacija savo tinklalapyje (http://www.webometrics.info) skelbia Pasaulio universitetų Webometrics reitingus.  

Rodikliai pateikiami pagal institucijų tipus (universitetai, ligoninės, verslo mokyklos, kolegijos, mokslo centrai) ir šalį: 

Lietuvos universitetų pavyzdžiai: http://www.scimagolab.com/  

 

Apie institucijas duomenis teikia ir prenumeruojami ištekliai: 

Essential Science Indicators (ESI) – 10 metų duomenys, kurie atnaujinami du kartus per mėnesį. Statistikai naudojami tik straipsniai. Prenumeruoja Kauno technologijos ir Vilniaus universitetai (žr. Apie žurnalą (pagal WoS)). 

InCites – Lietuvoje šiuo metu neprenumeruojama analitinė duomenų bazė, leidžianti institucijų administratoriams užsakyti mokslo publikacijų ataskaitas pagal WoS duomenis.