Apia žurnalą (pagal SCImago)

Laisva prieiga: http://www.scimagojr.com/journalrank.php 

Prestižo rodiklis (SCImago Journal Rank)
SJR – žurnalo reitingas pagal SCImago, kuris rodo straipsnių, publikuotų tam tikrame žurnale per praėjusius 3 metus, citavimo vidurkį SJR metais.

H indeksas (H index)
Žurnalo h indeksas SJR metais rodo, kad h publikacijų tų metų žurnale buvo pacituota ne mažiau kaip h kartų SJR metais.

Dokumentų skaičius SJR metais (Total docs. (year)
Žurnalo dokumentų skaičius SJR metais – tai publikacijų, atspausdintų žurnale SJR metais, skaičius. Skaičiuojami Scopus DB pateikiami dokumentai:
straipsniai (articles), konferencijų pranešimai (conference papers), apžvalgos (reviews), redakcinė medžiaga (editorial material), pastabos (notes), laiškai (letters), trumpos apžvalgos ar tyrimai (short surveys).

Dokumentų skaičius (3 metų) (Total docs. (3 years)
3 metų žurnalo dokumentų skaičius – tai publikacijų, atspausdintų žurnale per trejus pastaruosius metus iki SJR metų, skaičius.  

Bibliografijos įrašų skaičius (Total refs.)
Žurnalo bibliografijos įrašų skaičius – tai bibliografijos įrašų visuma SJR metais atspausdintuose žurnalo straipsniuose.

Citavimo skaičius (3 metų) (Total cites (3 years)
Žurnalo 3 metų citavimo skaičius – tai 3 pastarųjų metų žurnalo straipsnių, pacituotų JCR metais, skaičius.

Cituojamų dokumentų skaičius (3 metų) (Citable docs. (3 years)
3 metų žurnalo cituojamų dokumentų skaičius – tai cituojamų to žurnalo dokumentų – straipsnių, apžvalgų (reviews) ir konferencijų pranešimų (conference papers) – skaičius per 3 metus.

Citavimo skaičius / dokumentų skaičius (2 metų) (Cites / Doc. (2 years)
2 metų žurnalo citavimo skaičius / dokumentų skaičius skaičiuojamas kaip ir JCR žurnalo cituojamumo indeksas ir yra dvejų metų to žurnalo dokumentų citavimo SJR metais vidurkis.

Bibliografijos įrašų skaičius / dokumentų skaičius (Ref. / Doc.)
Žurnalo bibliografijos įrašų skaičius / dokumentų skaičius – tai rodiklis, atspindintis vidutinį SJR metų žurnalo dokumentui tenkantį bibliografijos įrašų skaičių.

Pagrindinius žurnalo bibliometrijos rodiklių duomenis teikia leidyklos.

Physical review A pavyzdžius žr.: http://pra.aps.org/about.