Apie autorių (pagal WoS)

Citavimo ataskaita (Citation Report) su grafikais (publikacijų skaičiaus ir jų citavimo dinamika nuo 1990 m.) ir publikacijų sąrašu (galimybė išsaugoti duomenis tekstiniame arba „ekselio" faile).

Publikacijų analizė pagal bendraautorius, šalis, leidimo metus, knygų serijų bei konferencijų pavadinimus, dokumentų tipus, redaktorius, finansuojančius fondus, dotacijų numerius, autorių grupes, kalbas, organizacijas, tyrimų sritis, šaltinių pavadinimus, Web of Science mokslo kategorijas. Citavimo ataskaita kuriama konkrečiam autoriui pagal jo publikacijų sąrašą.

Pavyzdžiui:

 

 

 • Publikacijų skaičius (Straipsniai).
 • Citavimo skaičius (Sum of the times cited).
 • Citavimo skaičius be savicitavimo (Sum of times cited without self-citations).
 • Cituotų publikacijų skaičius (Citing articles).
 • Cituotų publikacijų skaičius be savicitavimo (Citing articles without self-citations).
 • Vidutinis publikacijų citavimo skaičius (Average citations per item).

 

H indeksas
H indeksą pasiūlė fizikas J. E. Hirschas 2005 m. Tai „lengvai apskaičiuojamas rodiklis, atspindintis visų mokslininko publikacijų svarbą, reikšmę ir indėlį“.
Šaltinis: http://www.pnas.org/content/102/46/16569.full.
Pavyzdžiui, h indeksas 5 reiškia, kad mokslininkas yra paskelbęs 5 publikacijas, kurių kiekviena yra cituota ne mažiau kaip 5 kartus.

H indekso privalumai:

 • individualus vertinimo metodas;
 • išreikštas vienu skaičiumi;
 • patogumas, aiškumas;
 • nurodomas duomenų bazėse Web of Science, Scopus ir kt.;
 • suderina kiekybę (publikacijų skaičių) ir kokybę (citavimų skaičių);
 • apibendrina mokslininko rezultatyvumą per visą mokslininko karjerą.

H indekso trūkumai:

 • dideli mokslo krypčių skirtumai, todėl nelygintinas tarp skirtingų sričių mokslininkų;
 • neatsižvelgiama į dažnai cituojamas publikacijas;
 • neparankus „nepopuliariose“ mokslo kryptyse dirbantiems mokslininkams, nes jos paprastai yra mažiau cituojamos;
 • nepanaikina savicitavimo ir bendraautorystės įtakos;
 • neparankus mokslininkui, dirbančiam vienam;
 • priklauso nuo duomenų bazės apimties;
 • veikiamas pavardžių transkripcijos. 

 

H indekso vediniai:

 • G-indeksas (L. Egghe) – skaitomos ir daugiausiai cituojamos publikacijos;
 • Individualus h indeksas – įvertinami skirtumai tarp mokslo krypčių;
 • Age-weighted citation rate – atsižvelgiama į publikacijų amžių.

 

Be išvardintų bibliometrinių rodiklių, WoS autoriui pagal konkrečią publikaciją siūlo citavimo žemėlapius (citation map).

 

Praktinė grafinių vaizdų nauda:

 • vaizdžiai pateikia visus citavimus viename lange, kas itin naudinga tada, kai citavimų skaičius yra didelis;
 • veikiančios nuorodos leidžia greitai surasti cituojamus šaltinius;
 • parodo, kiek kartų ir kokių autorių iš skirtingų šalių, mokslo sričių, institucijų bei kuriais metais publikacija buvo pacituota; tai sąlygoja autoriaus h-indeksą ir kitus rodiklius;
 • leidžia autoriui pasirinkti „tinkamiausią“ žurnalą iš jo mokslo krypties;
 • leidžia pasitikrinti senas ir neaiškias nuorodas;
 • susieja publikaciją su joje pateiktais darbais;
 • leidžia sukurti analogišką bet kokio kito cituojamo ar pacituoto darbo žemėlapį;
 • suteikia galimybę išsaugoti rezultatus, panaudoti juos vaizdžiam savo darbo pristatymui tiek savo kolegoms, tiek bendraminčiams užsienyje.

 

Žemėlapio pavyzdžiai:

Šaltinis: http://serials.lt/wp-content/uploads/2014/01/Mokslometrija_2011_Segzdiene.pdf.