Kur galiu gauti bibliometrinę informaciją ir pagalbą naudojantis duomenų bazėmis?

Bibliometrinės informacijos šaltiniai yra mokslinės duomenų bazės (DB). Bibliometriniai rodikliai dažnai taikomi nustatant individualaus tyrėjo indėlį ir pasiekimus, vykdant konkursus ir atestacijas. Vertinama, kiek tyrėjas paskelbė publikacijų ir kaip jos yra cituojamos.

Citavimo duomenų paiešką ir analizę galima atlikti trijose pagrindinėse užsieninėse mokslinėse duomenų bazėse ir vienintelėje Lietuvos duomenų bazėje Lituanistika.

Web of Science

Lietuvoje yra prieiga prie leidėjo Thomson Reuters duomenų bazės Web of ScienceTM Core Collection (WoS; duomenys prieinami nuo 1990 m.). Ją sudaro trys rodyklės, kuriose indeksuojama apie 12 000 žurnalų. Per WoS sąsąją prieinama prie žurnalų cituojamumo duomenų bazės Journal Citation Reports (JCR; duomenys prieinami nuo 2002 m.) bei įrankio Essential Science Indicators, skirtame mokslininkams, institucijoms, šalims ir žurnalams reitinguoti.

Prenumeruoja Kauno technologijos ir Vilniaus universitetai.

Scopus (Elsevier). Lietuvoje neprenumeruojama

Atviros prieigos duomenų šaltinis Scimago Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com).
Galima rasti šalių ir  žurnalų palyginimus, reitingus, rodiklius, įvairią statistiką, parengtą pagal Scopus DB duomenis.

Google Schoolar (http://scholar.google.com/)

internete Google paieškos sistemos surastų  šaltinių citavimas. Pasitaiko daug netikslumų, iškyla autorių identifikavimo problemos. Todėl rekomenduojame susikurti asmeninę aplinką  ir būti matomiems su Google Scholar Citations (http://scholar.google.com/citations). Tai patogu ir svarbu viešinant savo mokslinę veiklą ir identifikuojant autorių. Privalumas – vartotojo žinynas lietuvių kalba.

Publish or Perish (Google Scholar)

Publish or Perish yra laisvai diegiama ir nemokama programa, naudojanti duomenis iš Google Scholar. Atsiuntimas: http://www.harzing.com/resources.htm.

Aktualu humanitariniams ir socialiniams mokslams, kurių publikacijų nėra Web of Science. PoP kaupia duomenis ir apie knygas bei jų skyrius.

Paieškos pagal autorių Publish or Perish duomenų bazėje pavyzdys:

Lituanistika

Lituanistika - socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų duomenų bazė kuriama nuo 2006 m. (http://www.lituanistikadb.lt/). Joje skelbiami mokslo kūriniai, kurių tyrimo objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Bazė apima per 35 tūkstančius kokybės kriterijus atitinkančių mokslo straipsnių, pranešimų, monografijų, šaltinių publikacijų. Joje rasite per 396 tūkstančius cituojamų knygų ir straipsnių, per 21 tūkstantį publikacijų tekstų su santraukomis lietuvių ir anglų kalbomis. Šioje duomenų bazėje yra kaupiami citavimo duomenys ir yra galimybė analizuoti citavimus. Galite atlikti į duomenų bazę Lituanistika įtrauktų straipsnių citavimų analizę, analogišką WoS duomenų bazėje pateikiamai analizei (http://citavimas.lituanistikadb.lt/).

Citavimo ataskaitos pavyzdys duomenų bazėje Lituanistika