Skaitmeninti dokumentai

 


Elektroninė talpykla

Musicalia
Šioje svetainėje galima susipažinti su Rankraščių skyriaus senaisiais muzikiniais rankraščiais, pamatyti jų vaizdus, pasiklausyti muzikos. Norimą kopiją galima užsisakyti tiesiogiai (on-line).

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas
Šiame skaitmeniniame archyve rasite Rankraščių skyriaus saugyklose saugomų 123 pergamentinių dokumentų skaitmeninius vaizdus. Dokumentai apima ankstyviausius, 1187-1500 metus.


katalogai

Bibliotekos katalogas
Knygos, periodiniai leidiniai, elektroniniai ištekliai. Pradėtas kurti 1995 m.,  nuolat papildomas naujai gautų ir skaitytojui aktualių anksčiau gautų dokumentų įrašais.