Skaitmeninis archyvas

Knygos

Rankraščiai

Senieji periodiniai leidiniai

Ekslibrisai

Musicalia
Šioje svetainėje galima susipažinti su Rankraščių skyriaus senaisiais muzikiniais rankraščiais, pamatyti jų vaizdus, pasiklausyti muzikos. Norimą kopiją galima užsisakyti tiesiogiai (on-line).

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas
Šiame skaitmeniniame archyve rasite Rankraščių skyriaus saugyklose saugomų 123 pergamentinių dokumentų skaitmeninius vaizdus. Dokumentai apima ankstyviausius, 1187-1500 metus.

Atvirukų rinkinys
Lietuvos miestų ir miestelių vaizdai atvirukuose (XIX a. II-a pusė–XX a.).