Katalogai

katalogai

Bibliotekos katalogas
Knygos, periodiniai leidiniai, elektroniniai ištekliai. Pradėtas kurti 1995 m.,  nuolat papildomas naujai gautų ir skaitytojui aktualių anksčiau gautų dokumentų įrašais.

Rankraščių katalogas
Skyriuje saugomų archyvinių dokumentų bibliografinių duomenų bazė.


 


Elektroninis archyvas

Musicalia
Šioje svetainėje galima susipažinti su Rankraščių skyriaus senaisiais muzikiniais rankraščiais, pamatyti jų vaizdus, pasiklausyti muzikos. Norimą kopiją galima užsisakyti tiesiogiai (on-line).

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas
Šiame skaitmeniniame archyve rasite Rankraščių skyriaus saugyklose saugomų 123 pergamentinių dokumentų skaitmeninius vaizdus. Dokumentai apima ankstyviausius, 1187-1500 metus.Kristijonas Donelaitis: bibliografijos rodyklė

 

Lituanistikos bazė
Humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Lietuvos mokslo institutų publikacijos
2002–2014 m.