Katalogai

 

katalogai

Bibliotekos katalogas
Knygos, periodiniai leidiniai, elektroniniai ištekliai. Pradėtas kurti 1995 m.,  nuolat papildomas naujai gautų ir skaitytojui aktualių anksčiau gautų dokumentų įrašais.

Senosios XVI-XVIII a. knygos
Lietuvoje ir užsienyje išleistos knygos iš Retų spaudinių skyriaus rinkinių. 

Rankraščių katalogas
Skyriuje saugomų archyvinių dokumentų bibliografinių duomenų bazė.

Literatūra mainams
Dokumentai, specialiai įsigyti keistis su kitomis bibliotekomis bei informacijos įstaigomis.


Skaitmeninis archyvas  

Knygos

Rankraščiai

Senieji periodiniai leidiniai

Ekslibrisai   

Musicalia
Šioje svetainėje galima susipažinti su Rankraščių skyriaus senaisiais muzikiniais rankraščiais, pamatyti jų vaizdus, pasiklausyti muzikos. Norimą kopiją galima užsisakyti tiesiogiai (on-line).

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas
Šiame skaitmeniniame archyve rasite Rankraščių skyriaus saugyklose saugomų 123 pergamentinių dokumentų skaitmeninius vaizdus. Dokumentai apima ankstyviausius, 1187-1500 metus.

Atvirukų rinkinys
Lietuvos miestų ir miestelių vaizdai atvirukuose (XIX a. II-a pusė–XX a.).

 


 

 

Lituanistikos bazė
Humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Mokslo publikacijos
Registruojami 38 mokslo institutų darbuotojų straipsniai, knygos, pranešimai konferencijose, projektai, stažuotės, paskaitos bei kiti mokslinės veiklos faktai.