Š

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Duomenų bazės  Pastabos

Šiauliai Mathematical Seminar
1822-511X
2335-8688 (elektroninis)

Šiaulių universitetas MatSciNet (Mathematical Reviews);
Zentralblatt MATH;
EBSCOhost;
Ulrich's

Duomenų bazėse pavadinimas trumpinamas 
Siauliai math. Semin.
Ankstesnė antraštė (1998-2005) 
Fizikos ir Matematikos Fakulteto 
Mokslinio Seminaro Darbai, ISSN 1392-7086.
Duomenų bazėse pavadinimas trumpinamas Fiz. Mat. Fak. Moksl. Semin. Darb.

Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai
2424-6131
2424-614X (elektroninis)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

nuo 2016 m.

Švietimas: politika, vadyba, kokybė 
Education Policy, Management and Quality
2029-1922
Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“ IndexCopernicus nuo 2009 2009 m.
(Nr. 1-3)