S

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Santalka: Filologija, edukologija
Coactivity: Philology, Educology
1822-430X 
1822-4318 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Academic Search Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007(EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography nuo 2006 (OCLC sąrašas)

nuo 2006 m.

Leidžiamas nuo 1993 (iki 2005 pavadinimu "Filologija"), 4 kartus per metus. Per metus 2 jo numeriai skiriami filosofijai, 2 – filologijai ir edukologijai.

Santalka: Filosofija, komunikacija   Coactivity: Philosophy, Communication
2029-6320
2029-6339 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Academic Search Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007(EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography nuo 2006 (OCLC sąrašas)

nuo 2006 m.

Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni
žr.
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai

 

 

 

Seminars in Cardivascular Medicine 
1648-7966
1648-9209 (elektroninis)

Lietuvos širdies asociacija

IndexCopernicus nuo 2003;
EBSCO Discovery Service;
Elsevier - EMBASE;
Elsevier - Reaxys;
Google Scholar

nuo 2012 m.

Senoji Lietuvos literatūra
1822-3656

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

CEEOL nuo 2004;
MLA International Bibliography nuo 2006 (OCLC sąrašas)

nuo 2004 m.
(t. 17)

Slavistica Vilnensis
2351-6895

Vilniaus universitetas

 EBSCO, Lituanistika 

nuo 2011 m.

1958-1997 m. buvo leidžiamas  pavadinimu Kalbotyra (2), nuo 1997 m. iki 2014 m. - pavadinimu Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2)), nuo 2014 m - pavadinimu Slavistica Vilnensis. Bendra numeracija ir ISSN 1392-1517 su žurnalu Kalbotyra

Slauga. Mokslas ir praktika
1648-0570

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

 

nuo 2014 m.

1997-2000 m. leistas pavadinimu Šalpusnis.
Dalis straipsnių recenzuojami

Social welfare: interdisciplinary approach 
2029-7424
2424-3876
(elektroninis)

Šiaulių universitetas,
Open International University of Human Development "Ukraine"

Emerging Sources Citation Index (ESCI) - a new index in the Web of Science™ Core Collection;
SocINDEX with Full Text (EBSCO)

nuo 2011 m.

Socialiniai mokslai 
Social Sciences
1392-0758
2029-7319 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

Sociological abstracts (CSA) selective (CSA sąrašas);
SocINDEX nuo 2004 (EBSCO sąrašas);
SocINDEX with Full Text nuo 2004 (EBSCO sąrašas)

nuo 2011 m.

Serijos: edukologija, ekonomika, sociologija, vadyba

Socialiniai tyrimai 
Social Research
1392-3110
2351-6712 (elektroninis)

Šiaulių universitetas

CEEOL nuo 2004;
IndexCopernicus nuo 2006;
SocINDEX nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
SocINDEX with Full Text nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

nuo 2007 m.

Socialinė sveikata
2351-6062

VšĮ Reabilitacijos technika 

nuo 2014 m.

Socialinės technologijos
Social technologies
2029-7564 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

IndexCopernicus nuo 2011;
EBSCO Publishing

nuo 2011 m.

Socialinis darbas
Social work
1648-4789
2029-2775 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

CEEOL nuo 2011;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2011;
SocINDEX with Full Text nuo 2006 (EBSCO sąrašas)

nuo 2002 m.

Socialinis darbas: patirtis ir metodai
Social work: experience and methods
2029-0470
2029-5820 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

LITUANISTIKA nuo 2008, nr. 1;
Directory of Open Access Journals (DOAJ) nuo 2016;
Sociology Source Ultimate (EBSCO sąrašas) nuo 2011/01/12;
TOC Premier (EBSCO sąrašas) nuo 2011/01/12;
IndexCopernicus nuo 2009

nuo 2008 m.

Socialinis ugdymas
Social education
1392-9569

Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
SocINDEX with Full Text nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

nuo 2006 m.

Socialinių mokslų studijos
Social Sciences Studies
2029-2236
2029-2244 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

CEEOL nuo 2011;
IndexCopernicus nuo 2009;
SocINDEX nuo 2009 (EBSCO sąrašas);
SocINDEX with Full Text nuo 2009 (EBSCO sąrašas)

nuo 2009 m.

Sociologija. Mintis ir veiksmas 
1392-3358

Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas

CEEOL (nuo 2003);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
IBSS
International Political Science Abstracts (sąrašas) nuo 2006;
Sociological abstracts (CSA) core (CSA sąrašas);
SocINDEX with Full Text nuo 2005 (EBSCO sąrašas)

nuo 1997 m.

Vytauto Didžiojo universitetas vienas iš leidėjų 1998-2004

Sodininkystė ir daržininkystė
0236-4212

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas,

Aleksandro Stulginskio universitetas

CAB Abstracts nuo 1999, 18 (1);
VINITI

nuo 2006 m.

Iki 2003m. ISSN 0208-2519

SOTER
Journal of Religious Science
1392-7450
2335-8785 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

LITUANISTIKA nuo 2003, 3;
Databases of Central and Eastern European Online Library (CEEOL);
Databases of Philosopher’s Information Centre (The Philosopher’s Index); 
Directory of Open Access Journals (DOAJ); 
Electronic Academic Library of Lithuania (eLABa)
Humanities Source (EBSCO Publishing)

nuo 2004 m. (Nr. 13)

Sovijus : tarpdalykiniai kultūros tyrimai
2351-471X 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

nuo 2013 m. 

The Spaces of Creation 
Žr. Kūrybos erdvės

Šiaulių universitetas

 

 

Specialusis ugdymas
Special Education
1392-5369

Šiaulių universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Education Research Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2006;
MLA International Bibliography nuo 2006 (OCLC sąrašas);
Elsevier
 nuo 2012 m. 2 (27)

nuo 2009 m.

Sporto mokslas
1392-1401
2424-3949 (elektroninis)

Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos sporto universitetas

IndexCopernicus nuo 2005

nuo 2001 m.

Spring University. Changing education in a changing society
1822-2196
2351-6550 (elektroninis)

Klaipėdos universitetas

nuo 2012 m.

Statybinės konstrukcijos ir technologijos
2029-2317
2029-2325 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

IndexCopernicus nuo 2009;
ICONDA (The International CONstruction DAtabase);
Gale®;
ProQuest;
EBSCO host

 

STEPP: socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 
Social theory, empirics, policy and practice
1648-2425
2345-0266 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L.;
Index Copernicus;
Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index;
Google Scholar

nuo 2001 m.

Stomatologija
1392-8589
1822-301X (elektroninis)

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga

MEDLINE nuo 2005;
SCOPUS nuo 2005

nuo 2003 m.

Studies about Languages
Žr. Kalbų studijos

 

 

 

Studies of Lithuania's History 
Žr. Lietuvos istorijos studijos

Vilniaus universitetas

 

 

Studijos šiuolaikinėjevisuomenėje
Studies in Modern Society
2029-431X

Šiaurės Lietuvos kolegija

Education Research Complete nuo 2010 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2012

nuo 2010 m.

Sveikatos mokslai
Health Sciences
1392-6373

Sveikatos apsaugos ministerija,
Asociacija „Žurnalas Sveikatos mokslai“

 

IndexCopernicus nuo 2006;
EBSCO host (Academic Search Complete);
Gale (Academic OneFile);
ProQuest (Ulrich's, Summon);
DOAJ (Directory of Open Access Journals);
ERA (Excellence in Research Australia)

nuo 2011 m.

Sveikatos politika ir valdymas
2029-3569
2029-9001 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

Health Policy Reference Center (EBSCO) nuo 2012;
ProQuest

nuo 2011 m