M

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Duomenų bazės  Pastabos

Maisto chemija ir technologija
Food Chemistry and technology
1392-0227

KTU Maisto institutas CAB Abstracts (paieška)
IndexCopernicus nuo 2008
 nuo 2004 m.
Matavimai
1392-1223
Kauno technologijos universitetas  Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
IndexCopernicus nuo 2008
VINITI
 
Materials science
Žr. Medžiagotyra
     
Mathematical Modelling and Analysis
The Baltic Journal on Mathematical Applications, Numerical Analysis and Differential Equations
1392-6292
Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir VU Matematikos ir informatikos institutas Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
IndexCopernicus nuo 2008
INSPEC  nuo 2005
MatSciNet (Mathematical Reviews),
Science Citation Index Expanded (Web of Science) (sąrašas)
SCOPUS nuo 2005
VINITI,
Zentralblatt MATH
INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing
Mechanika
Mechanics
1392-1207
Kauno technologijos universitetas Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
Compendex core
INSPEC  nuo 2003 
SCOPUS nuo 2005
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas)
VINITI

 nuo 2005 m.

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Media Transformations
Žiniasklaidos transformacijos
2029-865X
2029-8668 (elektroninis) 
Vytauto Didžiojo universitetas Communication Source nuo 2012/03/01 (EBSCO sąrašas)  
Medicina  
1010-660X
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos gydytojų sąjunga IndexCopernicus  nuo 2001
MEDLINE nuo 2002
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas)
Science Direct nuo 2014
SCOPUS nuo 2002

 nuo 2001 m.

Web of Science bazėje žurnalo antraštė MEDICINA-LITHUANIA

Medicinos teorija ir praktika
1392-1312
UAB “SK-Impeks”, Medicinos diagnostikos centras  IndexCopernicus nuo 2002  nuo 2005 m.
 Medžiagotyra
 Materials science
 1392-1320
Kauno technologijos universitetas CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts (CSA sąrašas)
Mechanical & Transportation Engineering Abstracts (CSA sąrašas)
METADEX (CSA sąrašas)
INSPEC  nuo 2005
Materials Science Citation Index  (Thomson Reuters) (sąrašas)
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas)
SCOPUS nuo 2008
VINITI 

 nuo 2003 m.

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Meninis tekstas
Artistic Text: Understanding, Analysis, Interpretation
1648-1089
Lietuvos edukologijos universitetas Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
Literary Reference Center nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
MLA International Bibliography  (OCLC sąrašas 2004)
 
Meno istorija ir kritika
Art History & Criticism
1822-4555
2335-8769 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas LITUANISTIKA, MLA International Bibliography database (2006)  nuo 2005 m.
Menotyra
1392-1002
Lietuvos mokslų akademija Art & Architecture Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
 nuo 2001 m.
Miestų želdynų formavimas
1822-9778
2029-4549 (elektroninis)
Klaipėdos valstybinė kolegija  IndexCopernicus nuo 2010  nuo 2010 m.
Miškininkystė
1392-2041
LAMMC Miškų institutas ir Aleksandro Stulginskio  universitetas CAB Abstracts  nuo 1997, 1 (paieška)  
Modern Stochastics: Theory and Applications
2351-6046
2351-6054 (elektroninis)
VTeX,
Vilniaus universitetas, T. Ševčenko nacionalinis Kijevo universitetas
MathSciNet (paieška)
Zentralblatt MATH Database (zbMATH)
(paieška)
 nuo 2014 m. 
Mokytojų ugdymas
1822-119X
Šiaulių universitetas IndexCopernicus nuo 2005 m. 4 nr.    nuo 2008 m. (Nr. 11)
Mokslas – Lietuvos ateitis
Science – Future of Lithuania
2029-2341
2029-2252 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas IndexCopernicus nuo 2009  nuo 2009 m.
Mokslas ir edukaciniai procesai
Science and processes of education
1822-4644
2345-0681 (elektroninis) 
VšĮ Sveikatingumo institutas IndexCopernicus nuo 2008  
Mokslo ir technikos raida
2029-2430
2029-2449 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas IndexCopernicus nuo 2009  nuo 2009 m.
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose
1822-1068
Švietimo ir mokslo ministerija,
Kauno kolegija
    nuo 2007 m. (Nr. 6)
Monetary studies
žr. Pinigų studijos
     
Musicology of Lithuania
Žr. Lietuvos muzikologija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija