M

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Maisto chemija ir technologija
Food Chemistry and technology
1392-0227
2335-8793 (elektroninis)

KTU Maisto institutas

CAB Abstracts; 
IndexCopernicus nuo 2008

nuo 2004 m. iki 2007 m. per eLABą

Leidžiamas nuo 1993 iki 2017 m.

Matavimai
1392-1223

Kauno technologijos universitetas 

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas); 
IndexCopernicus nuo 2008; 
VINITI

Buvo leidžiamas 1995-2009 m.

Materials science
Žr. Medžiagotyra

     

Mathematical Modelling and Analysis: The Baltic Journal on Mathematical Applications, Numerical Analysis and Differential Equations
1392-6292
1648-3510 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas); 
IndexCopernicus nuo 2008;  
INSPEC nuo 2005; 
MatSciNet (Mathematical Reviews);
Science Citation Index Expanded (Web of Science) (sąrašas); 
SCOPUS nuo 2005; 
VINITI;
Zentralblatt MATH

nuo 2018 m.

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Mechanika
Mechanics
1392-1207
2029-6983 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); 
Compendex core INSPEC  nuo 2003; 
SCOPUSnuo 2005;
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas); 
VINITI

nuo 2005 m.
INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Media Transformations
Žiniasklaidos transformacijos
2029-865X
2029-8668 (elektroninis) 

Vytauto Didžiojo universitetas Communication Source nuo 2012/03/01 (EBSCO sąrašas)

nuo 2005 m.

Nuo 2017 m. nebeleidžiamas

Medicina
1010-660X
1648-9144 (elektroninis)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos gydytojų sąjunga

IndexCopernicus nuo 2001; 
MEDLINE nuo 2002; 
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas); 
Science Direct nuo 2014;
SCOPUS nuo 2002;
Directory of Open Access Journals (DOAJ)

nuo 2001 m.
Web of Science bazėje žurnalo antraštė MEDICINA-LITHUANIA

Medicinos mokslai
2345-0592 (elektroninis)
Žr. Journal of medical sciences

Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras

Medicinos teorija ir praktika
1392-1312

UAB “SK-Impeks”, Medicinos diagnostikos centras  IndexCopernicus nuo 2002

nuo 2007 m.

Nuo 2017 m. nebus leidžiamas

Medžiagotyra
Materials science
1392-1320
2029–7289 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts (CSA sąrašas);
Mechanical & Transportation Engineering Abstracts (CSA sąrašas); 
METADEX (CSA sąrašas);
INSPEC nuo 2005; 
Materials Science Citation Index (Thomson Reuters) (sąrašas); 
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas);
SCOPUS nuo 2008; 
VINITI

nuo 2003 m.
INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Meninis tekstas
Artistic Text: Understanding, Analysis, Interpretation
1648-1089

Lietuvos edukologijos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); 
Literary Reference Center nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography (OCLC sąrašas 2004)

 

Meno istorija ir kritika
Art History & Criticism
1822-4555
2335-8769 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

LITUANISTIKA nuo 2005, nr. 1;
MLA International Bibliography database (2006)

nuo 2005 m.

Menotyra
Studies in art 
1392-1002
2424-4708 (elektroninis)

Lietuvos mokslų akademija Art & Architecture Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas); 
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
nuo 2001 m.

Miestų praeitis
2029-4220 (elektroninis)

Lietuvos istorijos institutas Lituanistika nuo 2004  nuo 2004 m.

Miestų želdynų formavimas
1822-9778
2029-4549 (elektroninis)

Klaipėdos valstybinė kolegija IndexCopernicus nuo 2010 nuo 2010 m.
Miškininkystė
1392-2041
LAMMC Miškų institutas ir Aleksandro Stulginskio universitetas

CAB Abstracts  nuo 1997, 1;
Index Copernicus

 
Modern Stochastics: Theory and Applications
2351-6046
2351-6054 (elektroninis)
VTeX,
Vilniaus universitetas, T. Ševčenko nacionalinis Kijevo universitetas
MathSciNet (paieška);
Zentralblatt MATH Database (zbMATH) (paieška)
nuo 2014 m. 
Mokytojų ugdymas
1822-119X
Šiaulių universitetas

IndexCopernicus nuo 2005 m. 4 nr. ;
EBSCO nuo 2008 m.

 nuo 2008 m. (Nr. 11) 
2016 m. išėjo paskutinis žurnalo numeris.

Mokslas – Lietuvos ateitis
Science – Future of Lithuania
2029-2341
2029-2252 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

IndexCopernicus nuo 2009;
ICONDA (The International CONstruction DAtabase);
EBSCOhost: Academic Search Complete

nuo 2017 m.
Mokslas ir edukaciniai procesai
Science and processes of education 
1822-4644
2345-0681 (elektroninis) 
VšĮ Sveikatingumo institutas

IndexCopernicus nuo 2008;
EBSCO Publishing nuo 2014 m.; 
Contemporary Science Association nuo 2011 m.;
Ulrich nuo 2012 m.

 

Mokslo ir technikos raida
Evolution of Science and Technology
2029-2430 
2029-2449 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

IndexCopernicus nuo 2009; 
ProQuest; EBSCOhost: Academic Search Complete;
C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library);
DOAJ

nuo 2009 m.

Paskutinis nr. – 2013, Vol. 5, no. 1

Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose
1822-1068
2335-8904 (elektroninis)

Švietimo ir mokslo ministerija,
Kauno kolegija
 Google Scholar  nuo 2010 m. 
Monetary studies
žr. Pinigų studijos
     

Musicology of Lithuania 
Žr. Lietuvos muzikologija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija    

Muzikos komponavimo principai: melodijos fenomenas
Principles of music composing: phenomenon of melody
2351-5155

Lietuvos muzikos ir teatro akademija Humanities International Index; Humanities International Complete; British Humanities Index; MLA International Bibliography; RILM Abstracts of Music Literature nuo 2013 m.