L

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Duomenų bazės  Pastabos

Laboratorinė medicina
1392-6470

Lietuvos laboratorinės medicinos draugija, Lietuvos žmogaus genetikos draugija IndexCopernicus  nuo 2006 Archyvas 1999-2008m.

Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai
1822-9972

Vytauto Didžiojo universitetas    Neleidžiamas nuo 2014 m.

Laisvalaikio tyrimai
2345-0339
(elektroninis)

Lietuvos sporto universitetas    nuo 2013 m.

LCC liberal arts studies
2029-1485

LCC tarptautinis universitetas    nuo 2008 m.
Liaudies kultūra 
Folk Culture
0236-0551
Lietuvos liaudies kultūros centras Humanities International Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Humanities International Index  nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Literary Reference Center nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
  nuo 2001 m.
Lyčių studijos ir tyrimai
Gender Studies and Research
1822-6310
Šiaulių universitetas. Lyčių studijų centras Academic Search Complete nuo 2009 (EBSCO sąrašas)
IndexCopernicus  nuo 2008

 2005, 2007-2011m.

Lietuvių kalba
1822-525X (elektroninis)
Vilniaus universitetas     nuo 2007 m.
Lietuvių kalba
1392-1517
Žr. Kalbotyra (1)
Vilniaus universitetas    
Lietuvių kalbotyros klausimai
Žr. Acta Linguistica Lithuanica
Lietuvių kalbos institutas    
Lietuvių Katalikų mokslo akademijos metraštis
1392-0502
Lietuvių Katalikų mokslo akademija   

 nuo 2007 m. (t. 30, ser. A)

 Nuo 2008 m.  serija A – LKMA metraštis,
serija B – Bažnyčios istorijos studijos

Lietuvos akušerija ir ginekologija
1392-5091
Lietuvos akušerių ir ginekologų draugija  IndexCopernicus  nuo 2006  nuo 2007 m.
Lietuvos archeologija
0207-8694
Lietuvos istorijos institutas
 Klaipėdos universitetas ir Lietuvos archeologijos draugija
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
European Reference Index for the Humanities (ERIH) (sąrašas "Archaeology")
IndexCopernicus nuo 2009
 
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas
1392-3218
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegija  IndexCopernicus  nuo 2006   nuo 2007 m.
Lietuvos chirurgija
1392–0995,
1648–9942 (elektroninis)
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kt. chirurgų draugijos  IndexCopernicus nuo 2004   nuo 2013 m.
Lietuvos endokrinologija
1392-7213
LSMU Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija IndexCopernicus nuo 2005  
Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos
Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology
1392-4028
Lietuvos istorijos institutas Academic Search Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
European Reference Index for the Humanities (ERIH) (sąrašas "Anthropology Social")
Humanities International Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
Humanities International Index nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
MLA International Bibliography (OCLC sąrašas)
SocINDEX with Full Text nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
 
Lietuvos fizikos žurnalas
Žr. Lithuanian journal of physics
     
Lietuvos istorijos metraštis
0202-3342
Lietuvos istorijos institutas Historical abstracts nuo 1979 (EBSCO sąrašas)
Historical Abstracts with Full Text nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost (originali informacija
Lietuvos istorijos studijos
Studies of Lithuania's History
1392-0448
Vilniaus universitetas CEEOL (nuo 16 t.)
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
Historical abstracts nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
Humanities International Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Humanities International Index nuo 2006 (EBSCO sąrašas)

 nuo 2012 m.

Lietuvos kultūros tyrimai
2029-8560
Lietuvos kultūros tyrimų institutas    
Lietuvos lokaliniai tyrimai
2029-0799 (elektroninis)
 Versmė    nuo 2006 m.
Lietuvos matematikos rinkinys
0132-2818
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas CIS (Current Index to Statistics), iki 2007
MatSciNet (Mathematical Reviews) 1991-2007
VINITI, iki 2007
Zentralblatt MATH iki 2007

Specialūs numeriai į bazes nepateko. (išskyrus pavienius straipsnius į MatSciNEt).

Nuo 2008 m. išeina tik spec. numeriai  Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. 

Lietuvos metinė strateginė apžvalga
1648-8016
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas  

 nuo 2002 m.

Leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys anglų kalba Lithuanian annual strategic review. ISSN 1648-8024 yra IBSS bazėje.

Lietuvos muzikologija
Musicology of Lithuania
1392-9313
Lietuvos muzikos ir teatro akademija  British Humanities Index (BHI) 
 Humanities International Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas)
 Humanities International Index nuo 2008 (EBSCO sąrašas)
 RILM abstracts of music literature (sąrašas)
 nuo 2006 m.
Lietuvos statistikos darbai
Lithuanian statistics: articles, reports and studies
1392-642X 
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos statistikų sąjunga    
Lietuvos žemės ir maisto ūkis
Agriculture and food sector in Lithuania
1822-5101
 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas     nuo 2006 m.
Limes:
Borderland studies
2029-0187
2029-7483 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Lietuvos kultūros tyrimų institutas; Balstogės universitetas (Lenkija), Gardino Janko Kupalos valstybinis universitetas (Baltarusija) Academic Search Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas)
CEEOL nuo 2008
IndexCopernicus nuo 2009
International Political Science Abstracts (sąrašas)
SCOPUS nuo 2009

Iki 2011 m. :

Limes:
Cultural regionalistics
2029-0187
2029-0209 (elektroninis)

Literatūra
0258-0802
1648-1143 (elektroninis)

Vilniaus universitetas   nuo 2004 m.


Lithuanian annual strategic review
1648-8024
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas IBSS
International Security & Counter-Terrorism Reference Center nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
  nuo 2002 m.
Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology
Žr. Lietuvos etnologija
     
Lithuanian Foreign Policy Review
1392-5504
Foreign Policy Research Center Central & Eastern European Academic Source nuo 2008 (EBSCO sąrašas)
IBSS  nuo 2008
  nuo 1998 m.
Lithuanian Historical Studies
1392-2343
Lietuvos istorijos institutas Historical abstracts nuo 2001 (EBSCO sąrašas)
Historical Abstracts with Full Text nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost (originali informacija)
Lithuanian Journal of Cardiology
1392-1339
LSMU Kardiologijos institutas    
Lithuanian journal of physics
Lietuvos fizikos žurnalas
1648-8504
1392-1932 (iki 2003)
Lietuvos fizikų draugija 
Lietuvos mokslų akademija 
INSPEC  nuo 2002 
PhysNet
Science Citation Index Expanded  (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas)
SCOPUS nuo 2008
 nuo 2004 m.
Lithuanian Mathematical Journal
("Lietuvos matematikos rinkinio" vertimas)
0363-1672
1573-8825 (elektroninis)
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas Academic Search Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Academic Search Premier nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Academic Search Alumni Edition nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
CIS (Current Index to Statistics)
MatSciNet (Mathematical Reviews) nuo 2008
Science Citation Index Expanded  (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas)
SCOPUS nuo 1973
Springer Link nuo 2000
Zentralblatt MATH
 Leidžia Springer 
Lithuanian Political Science Yearbook
1392-9321
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas,  Lietuvos politologų asociacija CEEOL 2000-2004
IBSS
  1999-2008 m.
Litosfera
1392-334X
Gamtos tyrimų centro Geologijos institutas ir Vilniaus universitetas  VINITI    nuo 2003 m. (Nr. 7)
Lituanistica
0235-716X
Lietuvos mokslų akademija Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts selective (sąrašas)
IBSS
Historical abstracts nuo 1990 (EBSCO sąrašas)
LABS: Linguistic abstracts online
Linguistic Bibliography
MLA International Bibliography (CSA, OCLC sąrašas 1990-1996) 

 nuo 2001 m.

Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost (originali informacija)

LOGOS: religijos, filosofijos, komparastyvistikos ir meno žurnalas
0868-7692
OV "Logos"

Academic Search Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Arts & Humanities Citation Index  (Web of Science) nuo 2007 m. Nr. 50 (sąrašas)
CEEOL (nuo 2005) 
Humanities International Complete  nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
The Philosophers Index nuo 2005 (OCLC sąrašas)
SCOPUS nuo 2012

 nuo 2003 m.

Web of Science bazėje žurnalo antraštė LOGOS-VILNIUS