L

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Laboratorinė medicina 
1392-6470

Lietuvos laboratorinės medicinos draugija, Lietuvos žmogaus genetikos draugija

IndexCopernicus  nuo 2006

nuo 2009 m.

Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai
1822-9972

Vytauto Didžiojo universitetas

 

Neleidžiamas nuo 2011 m.

Laisvalaikio tyrimai
2345-0339
(elektroninis)

Lietuvos sporto universitetas

 

nuo 2013 m.

LCC liberal arts studies
2029-1485

LCC tarptautinis universitetas

 

 

Liaudies kultūra 
Folk Culture

0236-0551

Lietuvos liaudies kultūros centras

Humanities International Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Index  nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Literary Reference Center nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

nuo 1999 m.

 

Lyčių studijos ir tyrimai 
Gender Studies and Research 
1822-6310
2424-3310 (elektroninis)

Šiaulių universitetas. Lyčių studijų centras

Academic Search Complete nuo 2009 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus  nuo 2008

2005 m.

Lietuvių kalba
1822-525X (elektroninis)

Vilniaus universitetas

CEEOL nuo 2007;
ERIH PLUS nuo 2016;
EBSCOhost (per MLA) nuo 2007;
Gale (per MLA) nuo 2007;
Linguistic Bibliography (Online) (Brill) nuo 2007;
Lituanistika nuo 2007;
ProQuest (per MLA) nuo 2007;
Ulrichs Web nuo 2011;
Linguistics Abstracts Online

nuo 2007 m.

Lietuvių kalba
1392-1517
Žr. Kalbotyra (1)

Vilniaus universitetas

 

 

Lietuvių kalbotyros klausimai
Žr. Acta Linguistica Lithuanica

Lietuvių kalbos institutas

 

 

Lietuvių Katalikų mokslo akademijos metraštis
1392-0502

Lietuvių Katalikų mokslo akademija 

 

nuo 2003 m. (t. 23, ser. A); nuo 2013 m. (t. 6, ser. B).  Nuo 2008 m.  serija A – LKMA metraštis, 
serija B – Bažnyčios istorijos studijos

Lietuvos akušerija ir ginekologija
Lithuanian obstetrics & gynecology
1392-5091

Lietuvos akušerių ir ginekologų draugija

 IndexCopernicus  nuo 2006

nuo 1999 m.

Lietuvos archeologija
0207-8694
2538-6514
(elektroninis)

Lietuvos istorijos institutas,
Klaipėdos universitetas ir Lietuvos archeologijos draugija

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
European Reference Index for the Humanities (ERIH) (sąrašas "Archaeology");
IndexCopernicus nuo 2009

nuo 1979 m.

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas
1392-3218

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegija 

IndexCopernicus  nuo 2006

 

Lietuvos chirurgija 
1392–0995, 
1648–9942 (elektroninis)

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kt. chirurgų draugijos

 IndexCopernicus nuo 2004

nuo 2003 m.

Lietuvos endokrinologija
1392-7213

LSMU Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija

IndexCopernicus nuo 2005

 

Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos
Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology
1392-4028
2538-6522
(elektroninis)

Lietuvos istorijos institutas

Academic Search Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
European Reference Index for the Humanities (ERIH) (sąrašas "Anthropology Social");
Humanities International Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Index nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography (OCLC sąrašas); 
SocINDEX with Full Text nuo 2006 (EBSCO sąrašas)

 nuo 2001 m.

Lietuvos fizikos žurnalas
Žr. Lithuanian journal of physics

 

 

 

Lietuvos istorijos metraštis
0202-3342
2538-6549
(elektroninis)

Lietuvos istorijos institutas

Historical abstracts nuo 1979 (EBSCO sąrašas);
Historical Abstracts with Full Text nuo 2006 (EBSCO sąrašas)

nuo 1971 m.

Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost

Lietuvos istorijos studijos
Studies of Lithuania's History 
1392-0448

Vilniaus universitetas

CEEOL (nuo 16 t.);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Historical abstracts nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Index nuo 2006 (EBSCO sąrašas)

nuo 2013 m.

Lietuvos kultūros tyrimai
2029-8560

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

 

Lietuvos lokaliniai tyrimai
2029-0799 (elektroninis)

 Versmė

 

nuo 2006 m.

Lietuvos matematikos rinkinys
0132-2818

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas

CIS (Current Index to Statistics), iki 2007;
MatSciNet (Mathematical Reviews) 1991-2007;
VINITI, iki 2007;
Zentralblatt MATH iki 2007

Nuo 1967 m. iki 2007 m. buvo verčiamas ir į anglų kalbą. Nuo 2008 m. leidžiamas tik anglų kalba

Žr. Lithuanian Mathematical Journal 

Lietuvos metinė strateginė apžvalga
1648-8016
2424-4562 (elektroninis)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Leidinys lietuvių kalba - Lituanistika.
Leidinys anglų kalba – CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);
DOAJ;
EBSCO;
Elsevier – SCOPUS;
Google Scholar

nuo 2002 m.

Leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys anglų kalba 
Lithuanian annual strategic review.
1648-8024
2335-870X (elektroninis)
yra IBSS bazėje.

Lietuvos muzikologija
Musicology of Lithuania 
1392-9313

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 British Humanities Index (BHI);
 Humanities International Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
 Humanities International Index nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
 RILM abstracts of music literature (sąrašas)

nuo 2000 m.

Lietuvos statistikos darbai
Lithuanian Journal of Statistics
1392-642X 
2029-7262 (elektroninis)

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos statistikų sąjunga

EBSCOhost;
IndexCopernicus;
Ulrich’s;
DOAJ

nuo 2009 m.

Lietuvos žemės ir maisto ūkis 
Agriculture and food sector in Lithuania 
1822-5101
2029-4980 (elektroninis)

 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 

nuo 2006 m.

Limes: 
Borderland studies
 
2029-0187 
2029-7483 (elektroninis)
(2011-2013)

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Lietuvos kultūros tyrimų institutas; Balstogės universitetas (Lenkija), Gardino Janko Kupalos valstybinis universitetas (Baltarusija)

Academic Search Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
CEEOL nuo 2008;
IndexCopernicus nuo 2009;
International Political Science Abstracts (sąrašas);
SCOPUS nuo 2009

2008-2010 m.:
LimesCultural regionalistics
2029-0187 
2029-0209 (elektroninis)

Nuo 2014 –
Creativity Studies
2345-0479
2345-0487 (elektroninis)

 

Literatūra 
0258-0802
1648-1143 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
EBSCO Discovery
EBSCO – Literary Reference Center Plus
ERIH (European Reference Index for the Humanities)
Lituanistika
MLA International Bibliography
Ulrich’s Periodicals Directory
WorldCat (OCLC)

nuo 2004 m.


Lithuanian annual strategic review
1648-8024

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

IBSS;
International Security & Counter-Terrorism Reference Center nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

nuo 2002 m.

Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology
Žr. Lietuvos etnologija

 

 

 

Lithuanian Foreign Policy Review 
1392-5504

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas,

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija

Central & Eastern European Academic Source nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
IBSS  nuo 2008

nuo 1998 m.

Lithuanian Historical Studies
1392-2343
2538-6565 (elektroninis)

Lietuvos istorijos institutas

Historical abstracts nuo 2001 (EBSCO sąrašas);
Historical Abstracts with Full Text nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

nuo 1996 m.

Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost

Lithuanian Journal of Cardiology
1392-1339

LSMU Kardiologijos institutas

 

 

Lithuanian journal of physics
Lietuvos fizikos žurnalas
1648-8504 
1392-1932 (iki 2003)

Lietuvos fizikų draugija 
Lietuvos mokslų akademija 

INSPEC  nuo 2002;  
PhysNet;
Science Citation Index Expanded  (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas);
SCOPUS nuo 2008

nuo 2004 m.

Lithuanian Mathematical Journal 
0363-1672 
1573-8825 (elektroninis)

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas

Academic Search Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas); 
Academic Search Premier nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Academic Search Alumni Edition nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
CIS (Current Index to Statistics);
MatSciNet (Mathematical Reviews) nuo 2008;
Science Citation Index Expanded  (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas);
SCOPUS nuo 1973;
Springer Link nuo 1973;
Zentralblatt MATH

Leidžia Springer 

Lithuanian Political Science Yearbook
1392-9321

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas,  Lietuvos politologų asociacija

CEEOL 2000-2004;
IBSS

1999-2008 m.

Nuo 2012 m. žurnalas pradėtas leisti kaip Baltic Journal of Political Science

Litosfera
Lithosphere
1392-334X

Gamtos tyrimų centro Geologijos institutas ir Vilniaus universitetas

 VINITI 

1997-2003 m.

Lituanistica
0235-716X
2424-4716
(elektroninis)

Lietuvos mokslų akademija

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts selective (sąrašas);
IBSS
Historical abstracts nuo 1990 (EBSCO sąrašas);
LABS: Linguistic abstracts online
Linguistic Bibliography;
MLA International Bibliography (CSAOCLC sąrašas 1990-1996) 

nuo 2001 m.

Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost (originali informacija)

LOGOS: religijos, filosofijos, komparastyvistikos ir meno žurnalas 
0868-7692

OV "Logos"

Academic Search Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas); 
Arts & Humanities Citation Index  (Web of Science) nuo 2007 m. Nr. 50 (sąrašas);
CEEOL (nuo 2005); 
Humanities International Complete  nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
The Philosophers Index nuo 2005 (OCLC sąrašas);
SCOPUS nuo 2012

nuo 2003 m.

Web of Science bazėje žurnalo antraštė LOGOS-VILNIUS