K

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Duomenų bazės  Pastabos
Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje
2029-8846
Šiaulių universitetas    2011-2012 m.

Kalba ir kontekstai
1822-5357

Lietuvos edukologijos universitetas  MLA International Bibliography (VPU domenimis)

Kalbotyra
1392-1517
2029-8315 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

CEEOL
Bibliography of Linguistic Literature
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
EBSCO – Communication & Mass Media Complete
EBSCO Discovery
Linguistics Abstracts Online
Linguistic Bibliography Online
Lituanistika
MLA International Bibliography
Ulrich’s Periodicals Directory

   nuo 2005 m.

  Iki 2013 m. Kalbotyra.  sąs. 3. Germanų ir romanų studijos

  Kalbos kultūra
  0130-2795

  Lietuvių kalbos institutas CEEOL 
  MLA International Bibliography

   1961-2014 m. 

  Nuo 2014 m. Bendrinė kalba

  Kalbų studijos
  Studies about Languages
  1648-2824
  2029-7203 (elektroninis) 
  Kauno technologijos universitetas CEEOL 2005
   MLA International Bibliography 

   nuo 2001 m. 

  Kardiologijos seminarai
  Žr. Seminars in Cardivascular Medicine
       
  Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas 
  Career designing: research and counselling
  2335-2191 
  VDU Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė    nuo 2012 
  Karo archyvas
  1392-6489
  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija    nuo 2002 m. (t. 17)
  Kauno istorijos metraštis
  1822-2617
  Vytauto Didžiojo universitetas    
  Knygotyra
  0204-2061
  Vilniaus universitetas Book History Online (BHO)
  Directory of Open Access Journals
  Library and Information Science Abstracts (LISA)
  Modern Language Association Directory of Periodicals

   nuo 2004 m. 

  Konstitucinė jurisprudencija
  1822-4520
  Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas   nuo 2006 m. su embargo laikotarpiu naujesniems leidiniams 
  Kriminologijos studijos
  2351-6097 
  Vilniaus universitetas, Lietuvos kriminologų asociacija, Lietuvos teisės institutas   nuo 2014 m. 
  Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas
  Culture and Society: Journal of Social Research
  2029-4573
  Vytauto Didžiojo universitetas  IndexCopernicus  nuo 2010  nuo 2010 m. 
  Kultūros paminklai
  1392-155X
  Kultūros paveldo centras ir Kultūros paveldo institutas    
  Kūrybos erdvės
  Spaces of creation 
  1822-1076
  Šiaulių universitetas

  Art and Architecture Complete (EBSCO)
  Art Source (EBSCO)
  Central and Eastern European Academic Source (EBSCO)
  Humanities International Complete (EBSCO)
  Humanities International Index (EBSCO)
  Humanities Source (EBSCO)
  ERIH PLUS
  Ulrich‘s 
  CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
  IndexCopernicus.

   nuo 2010 m. (nr. 13)