K

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Pagal duomenų bazėse skelbiamus periodinių leidinių sąrašus  Pastabos
Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje
2029-8846
Šiaulių universitetas    2011-2012 m.

Kalba ir kontekstai
1822-5357

Lietuvos edukologijos universitetas  MLA International Bibliography (VPU domenimis)

Kalbotyra
1392-1517
2029-8315 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

CEEOL nuo 2004
MLA International Bibliography
Linguistics Abstracts Online
Linguistic Bibliography online
Communication and Mass Media Complete nuo 2010 m. (EBSCO sąrašas)
 


 nuo 2005 m.

Iki 2013 m. Kalbotyra.  sąs. 3. Germanų ir romanų studijos

Kalbotyra.
1 sąs. Lietuvių kalba
1392-1517 

  Leistas iki 2005 m.

Kalbotyra. 
2 sąs. Slavistica Vilnensis
1392-1517 

Žr. Slavistica Vilnensis 

     
Kalbos kultūra
0130-2795
Lietuvių kalbos institutas CEEOL 2002-2005
MLA International Bibliography (OCLC sąrašas nuo 1968)
 nuo 2010 m. 
Kalbų studijos
Studies about Languages
1648-2824
2029-7203 (elektroninins) 
Kauno technologijos universitetas CEEOL 2005
 MLA International Bibliography (OCLC sąrašas 2001-2005)

 nuo 2001 m. 

Kardiologijos praktika
1648-8105
Kardiologijos projektai    
Kardiologijos seminarai
Žr. Seminars in Cardivascular Medicine
     
Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas 
Career designing: research and counselling
2335-2191 
VDU Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė    nuo 2012 
Karo archyvas
1392-6489
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija    nuo 2002 m. (t. 17)
Kauno istorijos metraštis
1822-2617
Vytauto Didžiojo universitetas    
Knygotyra
0204-2061
Vilniaus universitetas Book history online international bibliography of the history of the printed book and libraries (1996-2001 m.)
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text nuo 2010 (EBSCO sąrašas)
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
LISA nuo 2004 (sąrašas)
MLA International Bibliography (CSA, OCLC sąrašas 1970-2004)

 nuo 2004 m. (t. 43)

Leidžiamas nuo 1961 m., t. 1-7 antraštė -
Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai

Žurnalo archyvas

Konstitucinė jurisprudencija
1822-4520
Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas   nuo 2006 m. su embargo laikotarpiu naujesniems leidiniams 
Kriminologijos studijos
2351-6097 
Vilniaus universitetas, Lietuvos kriminologų asociacija, Lietuvos teisės institutas   nuo 2014 m. 
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas
Culture and Society: Journal of Social Research
2029-4573
Vytauto Didžiojo universitetas  IndexCopernicus  nuo 2010  nuo 2010 m. 
Kultūrologija
Culturology
1822-2242
Lietuvos kultūros tyrimų institutas CEEOL  nuo 2003  
Kultūros paminklai
1392-155X
Kultūros paveldo centras ir Kultūros paveldo institutas    
Kūrybos erdvės
Spaces of creation 
1822-1076
Šiaulių universitetas

CEEOL nuo 2004
Art & Architecture Complete nuo 2005  (EBSCO sąrašas)
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas)

Art Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
Humanities International Complete 
nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
Humanities International Index  nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
IndexCopernicus  nuo 2008
Humanities Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas

 nuo 2010 m. (nr. 13)