K

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Duomenų bazės  Pastabos
Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje
2029-8846
Šiaulių universitetas    2011-2012 m.

Kalba ir kontekstai
1822-5357

Lietuvos edukologijos universitetas  MLA International Bibliography (VPU domenimis)

Kalbotyra
1392-1517
2029-8315 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

   nuo 2005 m.

  Iki 2013 m. Kalbotyra.  sąs. 3. Germanų ir romanų studijos

  Kalbos kultūra
  0130-2795
  Lietuvių kalbos institutas CEEOL 2002-2005
  MLA International Bibliography (OCLC sąrašas nuo 1968)
   nuo 2010 m. 
  Kalbų studijos
  Studies about Languages
  1648-2824
  2029-7203 (elektroninins) 
  Kauno technologijos universitetas CEEOL 2005
   MLA International Bibliography (OCLC sąrašas 2001-2005)

   nuo 2001 m. 

  Kardiologijos praktika
  1648-8105
  Kardiologijos projektai    
  Kardiologijos seminarai
  Žr. Seminars in Cardivascular Medicine
       
  Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas 
  Career designing: research and counselling
  2335-2191 
  VDU Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė    nuo 2012 
  Karo archyvas
  1392-6489
  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija    nuo 2002 m. (t. 17)
  Kauno istorijos metraštis
  1822-2617
  Vytauto Didžiojo universitetas    
  Knygotyra
  0204-2061
  Vilniaus universitetas Book History Online (BHO)
  Directory of Open Access Journals
  EBSCO Electronic Journals Service
  Library and Information Science Abstracts (LISA)
  Modern Language Association Directory of Periodicals

   nuo 2004 m. (t. 43)

  Konstitucinė jurisprudencija
  1822-4520
  Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas   nuo 2006 m. su embargo laikotarpiu naujesniems leidiniams 
  Kriminologijos studijos
  2351-6097 
  Vilniaus universitetas, Lietuvos kriminologų asociacija, Lietuvos teisės institutas   nuo 2014 m. 
  Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas
  Culture and Society: Journal of Social Research
  2029-4573
  Vytauto Didžiojo universitetas  IndexCopernicus  nuo 2010  nuo 2010 m. 
  Kultūrologija
  Culturology
  1822-2242
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas CEEOL  nuo 2003  
  Kultūros paminklai
  1392-155X
  Kultūros paveldo centras ir Kultūros paveldo institutas    
  Kūrybos erdvės
  Spaces of creation 
  1822-1076
  Šiaulių universitetas

  CEEOL nuo 2004
  Art & Architecture Complete nuo 2005  (EBSCO sąrašas)
  Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas)

  Art Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
  Humanities International Complete 
  nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
  Humanities International Index  nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
  IndexCopernicus  nuo 2008
  Humanities Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas

   nuo 2010 m. (nr. 13)