J

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Jaunųjų mokslininkų darbai 
Journal of Young Scientists
1648-8776
2424-3345  (elektroninis)

Šiaulių universitetas

CEEOL nuo 2005;
IndexCopernicus nuo 2008

 nuo 2008 m. 

Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai
Research of Young Scientists in Psychology
2029-9958 
2351-4620  (elektroninis)

Vilniaus universitetas

 nuo 2012 m

Journal of architecture and urbanism
2029-7955 
2029-7947 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

SCOPUS; H.W. Wilson; ICONDA (The International CONstruction DAtabase); CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Gale®;  EBSCO host; IndexCopernicus

 

Journal of Baltic Science education
1648-3898

Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"

Academic Search Premier nuo 2002 (EBSCO sąrašas);
Academic Search Alumni Edition nuo 2003 (EBSCO sąrašas);
British Education Index;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2002 (EBSCO sąrašas);
Education Research Complete nuo 2002 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2005;
SCOPUS nuo 2008;
Social Sciences Citation Index (Web of Science) nuo 2008 (sąrašas)

 

Journal of business economics and management
1611-1699
2029-4433 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Business Source Complete nuo 2004 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2004 (EBSCO sąrašas);
SCOPUS nuo 2005;
Social Sciences Citation Index (Web of Science) nuo 2008 (sąrašas)

 

Journal of civil engineering and management 
1392-3730
1822-3605 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Academic Search Complete (EBSCO) nuo 2004;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2004 (EBSCO sąrašas);
Compendex (core);
CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts (CSA sąrašas);
Mechanical & Transportation Engineering Abstracts (CSA sąrašas);
INSPEC nuo 2005;
ICONDA (IRBdirect);
METADEX (CSA);
Science Citation Index Expanded nuo 2008 (Web of Science (sąrašas);
SCOPUS nuo 2004;
VINITI

1995-2001 m.
buvo leistas pavadinimu "Statyba".

 

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Journal of environmental engineering and landscape management
1648-6897
1822-4199 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Compendex (core);
CSA Materials Research Database with METADEX (CSA sąrašas);
Environment Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Environment Index nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Garden, Landscape & Horticulture Index nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
ICONDA (IRBdirect);
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2008 (sąrašas);
SCOPUS nuo 2004;
VINITI

 

Journal of medical sciences
Medicinos mokslai
2345-0592 (elektroninis)

Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras

IndexCopernicus; Indexmedicine 

 nuo 2013 m. 

Journal of Security and Sustainability Issues
2029-7017
2029-7025 (elektroninis)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija

Business Source Complete;
Sustainability Reference Center;
International Security & Counter; Terrorism Reference Center

 nuo 2012 m. 
Kitas leidinio adresas:
http://jssidoi.org/jssi/home

Journal of sustainable architecture and civil engineering
2029-9990
2335-2000 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

IndexCopernicus

 nuo 2012 m. 

Journal of Water Security
2345-0363 (elektroninis)

Aleksandro Stulginskio universitetas

EBSCO host, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich’s, Google Scholar

 nuo 2015 m. 

Journal of Vibroengineering
1392-8716

VŠĮ "Vibromechanika"

Academic Search Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas); 
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); 
Computers & Applied Sciences Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas); 
INSPEC nuo 2005 Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2008 (sąrašas); 
SCOPUS nuo 2008;
VINITI

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams  per EBSCO publishing

Jurisprudencija 
Jurisprudence
1392-6195
2029-2058 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

Academic Search Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2007; 
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2009

 nuo 1998 m. 

Justitia
1392-5709

Lietuvos teisininkų draugija

 

 

Jūra ir aplinka
Sea & environment
1392-785X

Klaipėdos universitetas