I

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Pagal duomenų bazėse skelbiamus periodinių leidinių sąrašus Cituojamumo rodiklis 2012 m.
(Impact factor / Agregate Impact Factor)
Pastabos

Informacijos mokslai
1392-1487
1392-0561 (elektroninis)

Vilniaus universitetas CEEOL nuo 2005
Central & Eastern European Academic Source nuo 2008 (EBSCO sąrašas)
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

LISA nuo 2003 (sąrašas)
   nuo 2003 m. 
Informatica : International Journal
0868-4952
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas,
IOS Press
IAOR (International Abstracts in Operations Research)
INSPEC nuo 1990
MathSciNet [Current Mathematical Publications ir Mathematical Reviews]
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2002 (sąrašas)
SCOPUS nuo 1996
VINITI
Zentralblatt MATH
1.117  / 1.237
INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing
Informatics in Education : An International Journal
0868-5831
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas CCSB (The Collection of Computer Science Bibliographies)
CEEOL nuo 2002
INSPEC nuo 2002
Mathematics Education Database (MathEduc)
SCOPUS
PASCAL Database (INIST-CNRS)
ProQuest
VINITI
 

Žurnalo Informatica priedas.

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Information technology and control
Informacinės technologijos ir valdymas
1392-124X
Kauno technologijos universitetas INSPEC nuo 2005
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas)
SCOPUS 2008, nuo 2010
VINITI
0.667 / 1.688

 nuo 2004 m.

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Intelektinė ekonomika
Intellectual economics
1822-8011
1822-8038 (elektroninis)
Mykolo Romerio universitetas CEEOL nuo 2011
Central & Eastern European Academic Source nuo 2009 (EBSCO sąrašas)
IndexCopernicus nuo 2010
   nuo 2009 m.
International Journal of Aviation
Žr. Aviation
Vilniaus Gedimino technikos universitetas      
International Journal of Baltic Law
1392-9232
Vytauto Didžiojo universitetas, Florida Coastal School of Law CEEOL 2002-2005
HeinOnline 2002-2005
 

Leistas 2002-2007 m.

 duomenų bazėse CEEOL ir HeinOnline

International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris
1941-7233
Vytauto Didžiojo universitetas Academic Search Complete (EBSCO) nuo 2009
IndexCopernicus nuo 2008
PsychINFO nuo 2008 (sąrašas)
   nuo 2008 m.
International Journal of Research Trends in Social
Sciences

1822-3532 (elektroninis)
INYRSS - International Network of Young Researchers of Social Sciences
(Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas)
     
International journal of strategic property management
1648-715X
1648-9179 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas ABI INFORM (ProQuest CSA sąrašas)
Aerospace & High Technology Database (CSA sąrašas)
Business Source Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
Computer and Information Systems Abstracts (CSA sąrašas)
CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts (CSA sąrašas)
Electronics and Communications Abstracts (CSA sąrašas)
Engineered Materials Abstracts (CSA sąrašas)
ICONDA (IRBdirect)
INSPEC nuo 2004
Materials Business File (CSA sąrašas)
Mechanical & Transportation Engineering Abstracts(CSA sąrašas)
METADEX (CSA sąrašas)
Science Citation Index Expanded (Web of Science) (sąrašas)
SCOPUS nuo 2005
VINITI
1.13 / 1.733

Ankstesnės antraštės:
Real Estate Valuation and Investment 1392-3447 (1997-1999),
Property Management (2000-2003).

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Inter-studija humanitatis
1822-1114
Šiaulių universitetas IndexCopernicus nuo 2010    nuo 2008 m.
Inžinerinė ekonomika
Engineering Economics
1392-2785
Kauno technologijos universitetas Business Source Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
CEEOL nuo 2005
Central & Eastern European Academic Source nuo 2002 (EBSCO sąrašas)
IBSS: International Bibliography of Social Sciences
SCOPUS nuo 2008
Social Sciences Citation Index (Web of Science) nuo 2008 (sąrašas)
VINITI
0.972/ 1.193 

 nuo 2005 m.

Web of Science bazėje žurnalo antraštė
INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS

Inžinerinės ir edukacinės technologijos
2029-9303
Kauno technikos kolegija IndexCopernicus nuo 2013
   nuo 2012 m.
Issues of Business and Law
2029-9214
2029-1094 (elektroninis)
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Business Source Complete nuo 2009 (EBSCO sąrašas)
CEJSSH
IndexCopernicus nuo 2011 
MetaPress nuo 2009

   nuo 2009 m.
Istorija
1392-0456
Lietuvos edukologijos universitetas Academic Search Complete (EBSCO) nuo 2007
CEEOL (2004, 2006)
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
Historical abstracts nuo 2004 (EBSCO sąrašas)
MLA International Bibliography vol. 59-60 (2004), vol. 63 (2006) (OCLC sąrašas); MLA duomenimis tomai 59, 60, 66 ir 69
Sociological abstracts (CSA) (CSA sąrašas) (59-60 (2004), vol. 63 (2006) dalinai)
 

 nuo 1958 m.

Visas tekstas nuo 2004 laisvai prieinamas CEEOL bazėje.

Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost 

Įžvalgos
Insights
2029-1639
Utenos kolegija