G

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Duomenų bazės  Pastabos

Gamtamokslinis ugdymas
Natural Science Education
1648-939X

Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"  IndexCopernicus nuo 2005  
Geodezija ir kartografija
Geodesy & Cartography
1392-1541
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas)
Compendex (core)
GEOPHOKA
SCOPUS nuo 2004
VINITI
 
Gender Studies and Research
Žr. Lyčių studijos ir tyrimai
     
Genocidas ir rezistencija
1392-3463
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras     
Geografija
1392-1096
Lietuvos mokslų akademija Academic Search Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2007
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
GeoRef
VINITI
 2001-2014
Geografija ir edukacija: mokslo almanachas
2335-7061

 

Lietuvos edukologijos universitetas

   nuo 2013 m.
Geografijos metraštis

Nuo 2006 m. žr. Annales Geographicae
   2006 m. pakeitė pavadinimą ir ISSN
Geologija
1392-110X
2029-056X (elektroninis)
Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Geologijos institutas, Lietuvos valstybinė geologijos tarnyba Academic Search Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
Zoological record (Thomson Reuters) nuo 2005 (sąrašas)
GeoRef
VINITI

 2006-2014

 

Geologija. Geografija
2424-3205 (elektroninis)
Lietuvos mokslų akademija

nuo 2015 m.

Geologijos akiračiai
1392-0006
Lietuvos geologų sąjunga  GeoRef  

Germanų ir romanų studijos
Žr. Kalbotyra (3)

     
Gerontologija
1392-9062
Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija, Lietuvos osteologų draugija, Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas, Lietuvos osteoporozės centras  IndexCopernicus nuo 2006   nuo 2006 m.
Gimtasai kraštas
2029-0101
Žiemgalos leidykla IndexCopernicus nuo 2010  nuo 2008 m.
Gimtoji kalba
0868-5134
Mokslo ir enciklopedijų leidimo centras CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts selective (sąrašas)
MLA International Bibliography nuo 1991-2006 (OCLC sąrašas)
 
Global Academic Society Journal: Social Science Insight
2029-0365
UAB "Globalios idėjos" ScholarArticles.net  
Grupės ir aplinkos Groups and Environments
2029-4182
2335-8726 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

CEEOL nuo 2009
Gyvulininkystė
1392-6144
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas CAB Abstracts nuo 2004 Nr.44 (paieška)
IndexCopernicus nuo 2008
 2003-2007, 2008-2011 (T. 42-49, 52-57)