G

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Pagal duomenų bazėse skelbiamus periodinių leidinių sąrašus  Pastabos

Gamtamokslinis ugdymas
Natural Science Education
1648-939X

Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"

IndexCopernicus nuo 2005

Geodezija ir kartografija
Geodesy & Cartography
2029-6991
2029-7009 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas); Compendex(core); GEOPHOKA; SCOPUS nuo 2004;
VINITI

Geodezijos Darbai (1963-1994)

Geodezija ir kartografija (1995-2010)

Geodesy and cartography nuo 2011 m.

nuo 2017 m.

Gender Studies and Research
Žr. Lyčių studijos ir tyrimai

 

 

 

Genocidas ir rezistencija
1392-3463

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

 

 

Geografija
1392-1096

Lietuvos mokslų akademija

Academic Search Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); GeoRefVINITI

2001-2014
Nuo 2015 m. tęsia žurnalas Geologija. Geografija

Geografija ir edukacija: mokslo almanachas Geography and Education: Science Almanac
2351-6453
2424-5194 (elektroninis)

Lietuvos edukologijos universitetas

Academic Search Ultimate (EBSCO Publishing)
Index Copernicus
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 nuo 2013 m.

Geografijos metraštis
Nuo 2006 m. žr. Annales Geographicae

 

2006 m. pakeitė pavadinimą ir ISSN

Geologija
1392-110X
2029-056X (elektroninis)

Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Geologijos institutas, Lietuvos valstybinė geologijos tarnyba

Academic Search Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas); Zoological record (Thomson Reuters) nuo 2005 (sąrašas);
GeoRefVINITI

2006-2014
Nuo 2015 m. tęsia žurnalas Geologija. Geografija

Geologija. Geografija
Geology. Geography
2351-7549
2424-3205 (elektroninis)

Lietuvos mokslų akademija

Academic Search Complete; (EBSCOhost); GeoRef

nuo 2015 m.

Geologijos akiračiai
1392-0006

Lietuvos geologų sąjunga 

GeoRef

 

Germanų ir romanų studijos
Žr. Kalbotyra (3)

 

 

 

Gerontologija
1392-9062

Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija, Lietuvos osteologų draugija, Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas, Lietuvos osteoporozės centras

IndexCopernicus nuo 2006

 nuo 2006 m.

Gimtasai kraštas
2029-0101

Žiemgalos leidykla

IndexCopernicus nuo 2010

 nuo 2008 m.

Gimtoji kalba
0868-5134

Mokslo ir enciklopedijų leidimo centras

CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts selective (sąrašas);
MLA International Bibliography nuo 1991-2006 (OCLC sąrašas)

Global Academic Society Journal: Social Science Insight
2029-0365

UAB "Globalios idėjos"

 

Grupės ir aplinkos
Groups and Environments
2029-4182
2335-8726 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

CEEOL nuo 2009

 nuo 2009 m.

Gyvulininkystė
Animal husbandry
1392-6144

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas

CAB Abstracts nuo 2004 Nr. 44; IndexCopernicus nuo 2008

 2003 m.