E

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Economics and Rural Development
1822-3346
2345-0347 (elektroninis)

Aleksandro Stulginskio universitetas, Latvijos žemės ūkio universitetas, Estijos aplinkos ir biologijos mokslų universitetas, Varmijos ir Mozūrijos universitetas Olstyne (Lenkija)

CAB Abstracts nuo 2005;
EBSCO;
Ulrich‘s

nuo 2005 m.

Economics & Management
Žr.
Ekonomika ir vadyba

 

 

 

Education, physical training, sports
žr.
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas

 

 

 

Ekologija 
0235-7224
2029-0586 (elektroninis)

Lietuvos mokslų akademija

ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts selective (CSA sąrašas); 
Biological Sciences Database (CSA sąrašas); 
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas); 
Environmet complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Environmental Sciences and Pollution Management Database (CSA sąrašas); 
VINITI
Zoological record (Clarivate Analytics) nuo 2005 (sąrašas

nuo 2007 m.

Buvo leidžiamas iki 2015 m.

Ekonomika = Economics : mokslo darbai
1392-1258

Vilniaus universitetas, Wroclaw University of Economics (Poland), Taras Shevchenko National University of Kiyv (Ukraine)

ProQuest; Econlit; EBSCO; list B of the Polish Ministry of Science (10 out of 10 points);
IBSS (International Bibliography of the Social Sciences); Google Scholar.

nuo 2009 m.

Ekonomika ir vadyba
Economics & Management
1822-6515

2029-9338 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

Business Source Complete  nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

nuo 2009 m.

Buvo leidžiamas iki 2015 m.

Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos
1648-9098

Šiaulių universitetas

IndexCopernicus nuo 2006

nuo 2007 m.
2016 m. išėjo paskutinis žurnalo numeris.

Elektronika ir elektrotechnika 
Electronics and Electrical Engineering
1392-1215
2029-5731 
(elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts (CSA sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas); INSPEC  nuo 1995;
Science Citation Index Expanded  (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas); VINITI

nuo 2004 m. 

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Energetika
0235-7208

Lietuvos mokslų akademija

Academic Search Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); IndexCopernicus nuo 2008;
INSPEC; SCOPUS 1969, 1982, nuo 1985; VINITI  nuo 2005 Nr. 4

nuo 2009 m.
INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO Publishing

Engineering structures and technologies
2029-882X 
2029-8838 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

ICONDA (The International CONstruction DAtabase); Gale; ProQuest; EBSCO host; IndexCopernicus; Excellence in Research for Australia (ERA)

Statybinės konstrukcijos ir technologijos (2009-2011)

nuo 2018 m.

Entrepreneurship and Sustainability Issues
2345-0282 (elektroninis)

VšĮ Entrepreneurship and sustainability center

Google Scholar; EconBiz; The European Library; Lituanistika; Ulrich's Periodicals Directory;
Index Copernicus International, Emerging Sources Citation Index (ESCI)- Web of Science; ; Scopus nuo 2017

nuo 2013 m.

Enviromental and Chemical physics
1392-740X

Fizikos institutas

VINITI

Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2005

Environmental engineering 
Aplinkos inžinierija 
žr. Journal of environmental engineering and landscape management

 

Žurnalas pakeitė pavadinimą ir ISSN

Environmental Research, Engineering and Management
Žr.  Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba

 

 

Etniškumo studijos
Ethnicity studies
1822-1041

Lietuvos socialinių tyrimų centras

SocINDEX with Full Text (EBSCO);
Central & Eastern European Academic Source™ (EBSCO);
Sociological abstracts (CSA)

nuo 2004 m.

European integration studies
1822-8402
2335-8831 (elektroninis)
 

Kauno technologijos universitetas

 Emerging Sources Citation Index (ESCI, New Edition of Web of Science);
EBSCO; DOAJ (Directory of Open Access Journals); EconBib Index (Economics Bibliography);
Index Copernicus International; Google Scholar; Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

nuo 2011 m