C

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Pagal duomenų bazėse skelbiamus periodinių leidinių sąrašus Pastabos

Chemija
0235-7216

Lietuvos mokslų akademija Academic Search Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2005;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Chemical Abstracts (CAplus) (sąrašas);
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas)
nuo 2007 m.

Cheminė technologija 
Chemical Technology
1392-1231
2029-719X (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas Chemical Abstracts (CAplus) (sąrašas) nuo 2010 m.
Ciconia
1392-4818
Lietuvos ornitologų draugija
Colloquia
1822-3737
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

MLA International Bibliography nuo 16 t. (2006) (OCLC sąrašas);
EBSCO Discovery Service

nuo 2006 m.
Computational Science and Techniques
2029-9966 (elektroninis)
Klaipėdos universitetas Index Copernicus International; Ulrich's periodicals;
Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO
nuo 2013 m.