B

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Baltic astronomy
1392-0049

VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

INSPEC  1995-1998;
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2003 (sąrašas);
SCOPUS 1997-2000, nuo 2003;
NASA Astrophysics Data System;
VINITI 

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Baltic Endocrinology
1822-2293
1822-2293 (elektroninis)

Estijos, Latvijos ir Lietuvos Endokrinologų draugijos, 
LSMU Endokrinologijos institutas

IndexCopernicus nuo 2005; EBSCO; Google Scholar

 

Baltic Forestry
1392-1355

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Estijos ir Latvijos miškų institutai

CAB Abstracts  nuo 1996, 2(1);
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas);
SCOPUS nuo 2008;
Zoological record (Thomson Reuters) (sąrašas);
VINITI 

nuo 1995 m.

Baltic journal of sport and health sciences
2351-6496

Lietuvos sporto universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus  nuo 2005;
SPORTDiscus with Full Text nuo 2007 (EBSCO sąrašas

nuo 2005 m.

Iki 2013
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas 
1392-5644

Baltic Journal of Law & Politics 
2029-0454

Vytauto Didžiojo universitetas

MetaPress nuo 2008;
De Gruyter  nuo 2008;
LITUANISTIKA nuo 2008 m.
Scopus nuo 2012
Social Services Abstracts (ProQuest)
Sociological Abstracts (ProQuest) 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (Proquest)
ProQuest Political Science nuo 2008
ProQuest Social Science Journals nuo 2008
SCImago (SJR) nuo 1999

nuo 2008 m.
leidžia De Gruyter

Baltic Journal of Management 
1746-5265

Baltijos vadybos plėtros asociacija,  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Emerald (sąrašas)
SCOPUS nuo 2006;
Social Sciences Citation Index  (Web of Science) nuo 2008 (sąrašas)

 

Baltic Journal of Modern Computing
2255-8942 
2255-8950 (elektroninis) 

Vilniaus universitetas, Latvijos universitetas ir kt.

Emerging Sources Citation Index;
EBSCO;
ProQuest;
Directory of Open Access Journals (DOAJ);
Google Scholar;
VINITI;
SCOPUS

nuo 2008 m.

Baltic Journal of Political Science
2335-2337

Vilniaus universitetas

 

nuo 2012 m.
Ankščiau leistas pavadinimu Lithuanian Political Science Yearbook

The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
1822-427X 
1822-4288 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus  nuo 2009;
INSPEC  nuo 2006; 
Science Citation Index Expanded nuo 2006 (Web of Science) (sąrašas);
SCOPUS nuo 2008;
Transportation Research Information Services (TRIS);
VINITI

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing
nuo 2006 m.

Baltica
0067-3064

Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
GeoRef;
Science Citation Index Expanded  (Web of Science) 2007 sąrašas;
SCOPUS 1994-1995, nuo 1997;
VINITI 

nuo 2002 m. 

Baltistica
0232-6503

Vilniaus universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography (OCLC sąrašas 1965-1994);
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts (sąrašas);
Directory of Open Access Journals

 nuo 1965 m.
MLA OCLC sąraše klaidingas ISSN 0132-6503

Bažnyčios istorijos studijos
Žr. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metrašts

 

 

 

Bendrinė kalba
2351-7204 (elektroninis)

Lietuvių kalbos institutas

CEEOL 2002;
MLA International Bibliography

nuo 2014 m.
Anksčiau - 
Kalbos kultūra

Biologija
1392-0146

Lietuvos mokslų akademija

Academic Search Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas); 
CAB Abstracts nuo 1993 (paieška);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Zoological record (Thomson Reuters) nuo 2005 (sąrašas);
VINITI

nuo 2004 m.

 

Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija 
1648-293X

Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija (LBPD)

IndexCopernicus nuo 2007

nuo 1999 m. 
Žurnalo  
Gydymo menas 
priedas

Botanica Lithuanica
1392-1665

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Biological abstracts (Thomson Reuters); 
BIOSIS PREVIEWS (Thomson Reuters) nuo 2006;
CAB Abstracts nuo 1997, supl.1 (paieška);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2003 (EBSCO sąrašas);
Science and technology collection (EBSCO) nuo 2004;
VINITI; SCOPUS

nuo 2012 m.

Business, management and education
2029-7491
2029-6169

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Academic Search Complete (EBSCOhost); ERIH PLUS; Central and Eastern European Online Library;
DOAJ ; IndexCopernicus

nuo 2010 m.