B

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Baltic astronomy
1392-0049

Open astronomy
2543-6376 (elektroninis)

VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Nuo 2017 m. – De Gruyter Open 

INSPEC  1995-1998;
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2003 (sąrašas);
SCOPUS 1997-2000, nuo 2003;
NASA Astrophysics Data System;
VINITI 

nuo 1992 m.

Baltic endocrinology
1822-2293 (elektroninis)

Estijos, Latvijos ir Lietuvos Endokrinologų draugijos, 
LSMU Endokrinologijos institutas

IndexCopernicus nuo 2005; EBSCO; Google Scholar

 

Baltic Forestry
1392-1355

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio Universitas, Institute of Forestry and Rural Engineering - Estonian University of Life Sciences, Latvian State Forest Reseach Institute "Silava", Latvian University of Agriculture

CAB Abstracts  nuo 1996, 2(1);
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas);
SCOPUS nuo 2008;
Zoological record (Clarivate Analytics) (sąrašas);
VINITI 

nuo 1995 m.

Baltic journal of sport and health sciences
2351-6496

Lietuvos sporto universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus  nuo 2005;
SPORTDiscus with Full Text nuo 2007 (EBSCO sąrašas

nuo 2005 m.

Iki 2013
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas 
1392-5644

Baltic Journal of Law & Politics 
2029-0454

Vytauto Didžiojo universitetas

MetaPress nuo 2008;
De Gruyter  nuo 2008;
LITUANISTIKA nuo 2008 m.
Scopus nuo 2012
Social Services Abstracts (ProQuest)
Sociological Abstracts (ProQuest) 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (Proquest)
ProQuest Political Science nuo 2008
ProQuest Social Science Journals nuo 2008
SCImago (SJR) nuo 1999

nuo 2008 m.
leidžia De Gruyter

Baltic Journal of Management 
1746-5265

Baltijos vadybos plėtros asociacija,  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Emerald (sąrašas)
SCOPUS nuo 2006;
Social Sciences Citation Index  (Web of Science) nuo 2008 (sąrašas)

 nuo 2006 m.

Baltic Journal of Modern Computing
2255-8942 
2255-8950 (elektroninis) 

Vilniaus universitetas, Latvijos universitetas ir kt.

Emerging Sources Citation Index (Web of Science) nuo 2013 (sąrašas); 
EBSCO; 
ProQuest;
Directory of Open Access Journals (DOAJ); 
Google Scholar; 
VINITI; 
SCOPUS

nuo 2008 m.

Baltic Journal of Political Science
2335-2337

Vilniaus universitetas

 

nuo 2012 m.
Ankščiau leistas pavadinimu Lithuanian Political Science Yearbook

The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
1822-427X 
1822-4288 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus  nuo 2009;
INSPEC  nuo 2006; 
Science Citation Index Expanded nuo 2006 (Web of Science) (sąrašas);
SCOPUS nuo 2008;
Transportation Research Information Services (TRIS);
VINITI

nuo 2006 m.

Baltica
0067-3064
1648-858X (elektroninis)

Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
GeoRef;
Science Citation Index Expanded  (Web of Science) 2007 sąrašas;
SCOPUS 1994-1995, nuo 1997;
VINITI 

nuo 2002 m. 

Baltistica
0232-6503
2345-0045
(elektroninis)

Vilniaus universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography (OCLC sąrašas 1965-1994);
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts (sąrašas);
Directory of Open Access Journals

 nuo 1965 m.
MLA OCLC sąraše klaidingas ISSN 0132-6503

Bažnyčios istorijos studijos
Žr. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metrašts

 

 

 

Bendrinė kalba
2351-7204 (elektroninis)

Lietuvių kalbos institutas

CEEOL 2002;
MLA International Bibliography

nuo 2014 m.
Anksčiau - 
Kalbos kultūra

Biologija
1392-0146
2029-0578 (elektroninis)

Lietuvos mokslų akademija

Academic Search Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas); 
CAB Abstracts nuo 1993 (paieška);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Zoological record (Clarivate Analytics) nuo 2005 (sąrašas);
VINITI

nuo 2004 m.

 

Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija 
1648-293X

Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija (LBPD)

IndexCopernicus nuo 2007

nuo 1999 m. 
Žurnalo  
Gydymo menas 
priedas

Botanica
2538-8649
2029-932X (elektroninis)

Gamtos tyrimų centras

Biological abstracts (Clarivate Analytics); BIOSIS PREVIEWS (Clarivate Analytics) nuo 2006 (sąrašas); CAB Abstracts nuo 1997, supl.1 (paieška);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2003 (EBSCO sąrašas);
Science and technology collection (EBSCO) nuo 2004;
VINITI; SCOPUS

nuo 2012 m.

Iki 2018 m.
Botanica Lituanica (ISSN 1392-1665)

Bulletin of the Lithuanian Entomological Society (Lietuvos entomologų draugijos darbai)
2538–7723

Lietuvos entomologų draugija, Gamtos tyrimų centras

Zoological Record, BIOSIS Previews (Clarivate Analytics) (sąrašas)

nuo 2017 m.

Ankščiau leistas pavadinimu: New and Rare for the Lithuanian Fauna Insect Species

Business, management and education
2029-7491
2029-6169

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Academic Search Complete (EBSCOhost); ERIH PLUS; Central and Eastern European Online Library;
DOAJ ; IndexCopernicus

nuo 2010 m.