A

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Acta Academiae Artium Vilnensis 
Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė
1392-0316

Vilniaus dailės akademija

Academic Search Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas); Academic Search Premier nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Art & Architecture Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas); Historical abstracts nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Index nuo 2008 (EBSCO sąrašas)

Acta AVADA
2351-6399 

Akademinė vadybos ir administravimo asociacija

 

 

Acta historica universitatis Klaipedensis
1392-4095
2351-6526 (elektroninis)

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Historical abstracts nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Historical Abstracts with Full Texts nuo 2006; IndexCopernicus nuo 2009

  nuo 2012 m.

Acta humanitarica universitatis Saulensis 
1822-7309
2424-3388 (elektroninis)

Šiaulių universitetas

IndexCopernicus nuo 2008; MLA International Bibliography nuo 2007 m. Vol. 4 (OCLC sąrašas);
Humanities Source Ultimate nuo 2013 m. (EBSCO sąrašas)

nuo 2006 m.

Acta Linguistica Lithuanica
Lietuvių kalbotyros klausimai

Problems of Lithuanian linguistics
1648-4444

Lietuvių kalbos institutas

CEEOL nuo 2002; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts;
MLA International Bibliography 2002-2007 (OCLC sąrašas)

Ankstesnis ISSN 0130-0177
(1957-1998)

nuo 2011 m.
T. 62-63

Acta litteraria comparativa
1822-5608
2351-7387
(elektroninis)

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Lietuvos edukologijos universitetas

MLA International Bibliography 

nuo 2015 m.

Acta Medica Lituanica
1392-0138
2029-4174
(elektroninis)
1648-3863 (Suppl.)

Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas, Nacionalinis vėžio institutas

Academic Search Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2002

 nuo 2008 m.

Acta Museologica Lithuanica
2351-5112 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

 nuo 2013 m.

Acta Orientalia Vilnensia
1648-2662

Vilniaus universiteto Orientalistikos centras

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Index nuo 2008 (EBSCO sąrašas)

 nuo 2005 m.

Acta Paedagogica Vilnensia
1392-5016

Vilniaus universitetas

CEEOL Central and Eastern European Online Library;
EBSCO (Current Abstracts, Education Research Complete, Education Research Index, Toc Premier);
MLA International Bibliography.

 nuo 1991 m.

Acta Zoologica Lituanica
1392-1657

Nuo 2012 m. žr.
Zoology and ecology
2165-8005, 
2165-8013 (elektroninis)

Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas

Academic Search Complete 2003-2011 (EBSCO sąrašas); 
Academic Search Premier 2003-2011 (EBSCO sąrašas); 
Academic Search Alumni Edition2003-2011 (EBSCO sąrašas);
Biological Abstracts (Clarivate Analytics) 2005-2011 (sąrašas);
BIOSIS PREVIEWS (Clarivate Analytics) 2005-2011 (sąrašas);
CAB Abstracts nuo 2001, 11(1);
Central & Eastern European Academic Source2003-2011 (EBSCO sąrašas);
SCOPUS2008-2011;
VINITI 1997 (t. 3-5), 1998 (t. 8, spec. iss.); 
Zoological record (Clarivate Analytics)2005-2011 (sąrašas)

Serijos: Biodiversity, Entomologia, Hydrobiologia, Ornitologia, Parasitologia, Theriologia

AGORA: politinių komunikacijų studijos
AGORA: Political communication studies
2029-9923 
2424-3663 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

Political Science Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2015

 nuo 2012 m.

Agriculture and food sector in Lithuania 
žr. Lietuvos žemės ir maisto ūkis

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Agronomy research
1406-894X

Estonian University of Life Sciences, Latvia University of Agriculture, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

SCOPUS; EBSCO; CABI Full Paper; Claritative Analytics database: (Zoological Records, Biological Abstracts and Biosis Previews, AGRIS, ISPI, CAB Abstracts, AGRICOLA (NAL; USA), VINITI, INIST-PASCAL) nuo 2003 m.

Alergologija ir klinikinė imunologija
1392-8872
1648-8652 (elektroninis)

Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija

2001-2006

Andragogika
Andragogy
2029-6894

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas

IndexCopernicus nuo 2010

 nuo 2012 m.

Annales Geographicae
The Geographical Yearbook

Geografijos metraštis
2424-3434
2335-8610 (elektroninis)

Lietuvos geografų draugija, Gamtos tyrimų centras ir Lietuvos socialinių tyrimų centras

GeoRef; MLA International Bibliography (OCLC sąrašas Vol. 3, 1960); VINITI

 nuo 2003 m.

Aplinkos inžinerija
Environmental engineering
1392-1622

Nuo 2003 m. žr. 
Journal of environmental engineering and landscape management

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba
Environmental Research, Engineering and Management
1392-1649
2029-2139 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas,
Šiaulių universitetas,
Lietuvos energetikos institutas

SCOPUS nuo 2016;
CAB Abstracts; 
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas); 
Environment Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas); 
Environment Index nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
INSPEC nuo 2005; 
Pollution abstracts selective (CSA sąrašas); VINITI

nuo 2009 m.

 

Applied Economics: Systematic Research 
žr. 
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai

Applied research in health and social sciences: interface and interaction
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika
1822-3338
2451-3091 (elektroninis) 

Klaipėdos valstybinė kolegija DOAJ; EBSCO; Google Scholar nuo 2015 m.

Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos
Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives
2029-1175 
2351-5597 (elektroninis)

Aleksandro Stulginskio universitetas EBSCO; ERIH PLUS; DOAJ nuo 2012 m.

Archaeologia Baltica 
1392-5520
2351-6534 (elektroninis)

Klaipėdos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2009

 nuo 2011 m.

Archaeologia Lituana
1392-6748

Vilniaus universitetas

Humanities International Index (EBSCO)

 nuo 2010 m.

Archivum Lithuanicum
1392-737X

Lietuvių kalbos institutas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas,
University of Illinois at Chicago

Central & Eastern European Academic Source nuo 2012 (EBSCO sąrašas);
Communication Source nuo 2012 (EBSCO sąrašas);
CEEOL 1999-2015;
MLA International Bibliography (1999-2003, 2005-...)

 nuo 1999 m.
Iki 2016 m. T. 18 leidinius rasite čia

Ars et praxis
2351-4744

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 nuo 2013 m.

Art History & Criticism
žr.
Meno istorija ir kritika

Aštuonioliktojo amžiaus studijos
XVIII amžiaus studijos
2351-6968 

Lietuvos istorijos institutas Lituanistika nuo 2014  nuo 2014 m.

Athena : filosofijos studijos
Athena: Philosophical Studies
1822-5047

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

CEEOL nuo 2006;
Humanities International Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Index nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
The Philosophers Index (sąrašas)

nuo 2006 m.

Aukštojo mokslo kokybė 
The Quality of Higher Education
1822-1645
2345-0258 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

CEEOL nuo 2004;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Education Research Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas); IndexCopernicus 2008-2011;
MLA International Bibliography nuo 2008 (OCLC sąrašas);
Lituanistika nuo 2004;
Education Resources Information Center (ERIC) nuo 2004;
Education Source (EBSCO sąrašas) nuo 2005;
Humanities Source (EBSCO sąrašas) nuo 2005;
TOC Premier  (EBSCO sąrašas) nuo 2005

 nuo 2004 m.
Nuo 2015 m. neleidžiamas

Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos
2029-9311 

Alytaus kolegija

IndexCopernicus nuo 2013

 nuo 2012 m.

Aviation
1648-7788
1822-4180 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Aerospace & High Technology Database (CSA sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2003 (EBSCO sąrašas);
Compendex core;
SCOPUS nuo 2004;
Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI)

nuo 2004 m.

EBSCO duomenų bazėse - International Journal of Aviation

Aviacijos technologijos
Aviation technologies
e2029-9974 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

 nuo 2013 m.