Mokslo žurnalai


Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

Į sąrašą įtraukiami recenzuojami ir nerecenzuojami mokslo žurnalai. 

Leidinio buvimas duomenų bazėse tikrinamas duomenų bazių skelbiamuose periodinių leidinių sąrašuose. Leidėjų pateikta informacija skelbiama nuolat.

Lietuvos mokslo taryba atkreipia dėmesį, kad 2010 m. birželio 21 d. Tarybos nutarimu Nr. VII–41 (Žin., 2010, Nr. 86- 4578) Tarybos 2005 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. VI-24 Dėl Tarptautinių duomenų bazių ir 2006 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. VI-30 Dėl Tarptautinių duomenų bazių sąrašo papildymo pripažinti netekusiais galios. Prašome nesivadovauti šiais dokumentais.

2011 m. birželio 28 d. Thomson Reuters paskelbė mokslo žurnalų rodiklius Journal Citation Report (JCR), apskaičiuotus po 2010 metų. Lietuvos mokslo žurnalų 2009 ir 2010 metų rodikliai pateikti lentelėje.

Pastabas ir pasiūlymus siųskite Audronei Steponaitienei  steponaitiene@mab.lt
Informacinių sistemų skyrius, tel. (85) 212 04 58