Lietuvos mokslo institucijos

Valstybės mokslo institutai

Fizinių ir technologijos mokslų centras    

Gamtos tyrimų centras

Inovatyvios medicinos centras
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Lietuvos energetikos institutas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Lietuvos socialinių tyrimų centras

Valstybės mokslo įstaigos

Higienos institutas
Lietuvos tekstilės institutas
Lietuvos teisės institutas  

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas
Vilniaus universiteto Biochemijos institutas
Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutas
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Aukštosios mokyklos (universitetai)

Aleksandro Stulginskio universitetas 
Kauno technologijos universitetas
Klaipėdos universitetas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvos kūno kultūros akademija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Lietuvos veterinarijos akademija
Mykolo Romerio universitetas
Šiaulių universitetas
Vilniaus dailės akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus universitetas  

Mokslo politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos mokslo taryba
Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Studijų kokybės vertinimo centras
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Kitos mokslo ir studijų institucijos

Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Lietuvių katalikų mokslo akademija
Lietuvos mokslininkų sąjunga
Lietuvos mokslų akademija
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
Mokslininkų sąjungos institutas
Molėtų astronomijos observatorija
Planetariumas

Institucijų sąrašas sudarytas pagal AIKOS: atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema  (Švietimo ir mokslo institucijos)