F388 Bražėnas Vilius

F388Viliaus Bražėno (g. 1913 Rygoje) fondas. Tai JAV lietuvių bendruomenės veikėjo, publicisto, rašytojo, dainininko fondas. Jį gavome iš paties sudarytojo. Archyve galime rasti V. Bražėno korespondenciją, visuomeninės veiklos dokumentus, personaliją, fotodokumentus. Chronologinės ribos: XX a.