F368 Eidukaitytė Ona Uršulė

F368 – Onos Uršulės Eidukaitytės, revoliucinio judėjimo dalyvės, LTSR nusipelniusios kultūros švietimo darbuotojos, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos darbuotojos fondas. Dokumentai gauti iš p. Emilijos Kulikauskienės. Didžiąją dalį fondo sudaro korespodencija, personalija, fotonuotraukos, yra apdovanojimai. Dokumentai apima XX a. pradžios - 1989 m.