F367 Vaitkevičius Bronius

F367 – Broniaus Vaitkevičiaus fondas. Archyvinė medžiaga gauta iš p. Vandos Vaitkevičienės. Istoriko, MA nario-korespondento, Istorijos instituto direktoriaus fonde saugomi darbų juodraščiai, parengiamoji medžiaga, istorikų kongresų ir konferencijų medžiaga, straipsniai, paskaitos ir t.t. Dokumentai apima XX amžiaus II pusę.