F365 Gineitis Leonas

F365 – Leono Gineičio fondas, gautas iš sudarytojo. Leonas Gineitis – literatūrologas, filologijos mokslų daktaras, rašytojas, vienas iš Lietuvos literatūros istorijos autorių. Dokumentus sudaro dienoraščiai, etiudų, dialogų ir miniatiūrų medžiaga, humanitarinių paskaitų VU užrašai su komentarais. Laikotarpis – XX amžiaus II pusė.