F364 Požela Juras

F364 Juro Poželos fondas. Archyvinę medžiagą skyriui padovanojo pats akademikas, fondo sudarytojas. Fondą sudaro rašytojos Eugenijos Tautkaitės rankraščiai, atspausdintų darbų kopijos, biografiniai dokumentai, susirašinėjimas; taip pat Karolio Požėlos biografiniai dokumentai, susirašinėjimas, kai kurie straipsniai. Dokumentai apima 1918-1985 m.