Rankraščiai

Rankraščių skyriaus fonduose saugomų rankraščių visuma suskirstyta 410 fondų (2013 m. duomenimis).  Seniausi dokumentai siekia XI a. Dauguma jų XVI–XX a., parašyti lotynų, rusėnų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis, nuo XVI a. pab. – ir lietuvių kalba. Savo kilme absoliuti dauguma dokumentų yra iš istorinės LDK teritorijos. Jie nušviečia dabartinės Lietuvos Respublikos, iš dalies Baltarusijos, Šiaurės Lenkijos, Rytų Prūsijos (prieškarinės Vokietijos provincijos) ir Klaipėdos krašto praeitį. Vertingiausios ir kompaktiškiausios dokumentų grupės yra pergamentų kolekcija (1421 vnt., XII–XX a.), bažnytinių institucijų fondai (pvz., Vilniaus katedros kapitulos ir arkivyskupo archyvų dalis, 1387 m.–XX a. vid.), Lietuvos evangelikų reformatų sinodo archyvas (XVI–XX a.), Lietuvoje gyvenančios nykstančios Tiurkų karaimų bendruomenės archyvas (XVII–XX a.), LDK didikų Sapiegų giminės archyvo dalis (XVII–XIX a.), kai kurių Lietuvos dvarų archyvų fragmentai (XV–XX a.), lietuvių nacionalinių organizacijų, laikraščių redakcijų, veikusių okupuotame Vilniaus krašte, archyvai, rusiškų rankraštinių bažnytinių ir įvairaus turinio knygų (XI–XIX a.), giesmynų ir Lietuvos dailininkų piešinių kolekcijos, senojo Vilniaus universiteto profesorių archyvai, įvairios kolekcijos dokumentų apie Lietuvos ir jos sostinės Vilniaus politinį, ūkinį ir kultūrinį gyvenimą XVI–XX a. Rankraščių skyriuje saugomos žymių Lietuvos mokslininkų, akademikų, daugumos XX a. Lietuvos istorikų, rašytojų, architektų ir kt. archyvai.

Inventorinis fondų sąrašas 

Pageidaujamus rankraščius nustatyta tvarka galima kopijuoti.

Rankraščių skyriaus dokumentų galima ieškoti:

1. Tado Vrublevskio skaitykloje galima naudotis fondų kortelių katalogu.  Yra nepilnas sisteminis-informacinis katalogas (paieška pagal asmenvardžius, vietovardžius ir dalyką).

2. Spausdinti informaciniai leidiniai:

 • Abramavičius, Vladas. Rankraščių rinkiniai. – Vilnius, 1963.
 • Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas / sud. Vladas Abramavičius. – Vilnius, 1963.
 • Jasas, Rimantas. Pergamantų katalogas. – Vilnius, 1980.
 • Kova už Tarybų valdžią Lietuvoje : 1918–1940 m. rankraščių bibliografinė rodyklė / sud. V. Abramavičius, J. Šliubauskienė. // Bibliotekininkystė ir bibliografija. – Vilnius, 1961, t. 1, p. 23–125.
 • Labanauskienė, Danutė. Autografų kolekcija. – Vilnius, 1989.
 • Labanauskienė, Danutė. Rankraščių fondai. – Vilnius, 1994.
 • Lietuvos TSR mokslų akademijos rankraštinių darbų ir disertacijų bibliografija 1946–1956 / V. Abramavičius, K. Čepienė. – Vilnius, 1958.
 • Petkevičiūtė, Danutė. Rankraščiai apie 1863 m. sukilimą Lietuvoje : bibliografinė rodyklė. // Bibliotekininkystė ir bibliografija. – Vilnius, 1963, t. 2, p. 213–303.
 • Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie / opracowała Maria Kocójowa. – Kraków, 1993.
 • Revoliucinis judėjimas Lietuvoje ir Baltarusijoje 1905–1907 metais / N.A. Leškovič. – Vilnius, 1958.
 • Добрянский, Флавиан Николаевич. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церковно-славянских и русских. – Вильна, 1882.
 • Описание рукописнаго отделения Виленской публичной библиотеки. – Вильна, 1895–1906, вып. 1–5.

3. Elektroninės duomenų bazės:

4. Elektroninis rankraščių katalogas

Katalogas pradėtas kurti 1997 m. Galima dokumentų paieška šiuose fonduose: