Rinkiniai ir kolekcijos


Asmenų ar kolektyvų dovanotų knygų rinkiniai 

 • Alės Rūtos kolekcija
 • Antano Rimvydo Čaplinsko asmeninė biblioteka
 • Aldonos ir Vitalijaus Ragevičių asmeninė biblioteka 
 • Edmundo Rimšos asmeninė biblioteka
 • Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos biblioteka
 • Juozo Bulavo asmeninė biblioteka
 • Juro Požėlos fondas
 • Karolio Jankevičiaus biblioteka
 • Kazio Ėringio asmeninė biblioteka
 • Konstantino Jablonskio fondas
 • Kulikauskų Reginos ir Prano asmeninė biblioteka
 • Lietuvos - Lenkijos draugijos dovanoti leidiniai
 • Marijonų vienuolijos bibliotekos Romoje dovanoti leidiniai
 • Marijos Gimbutienės fondas
 • Mykolo Giedraičio šeimos asmeninė biblioteka
 • Nippono fondo (Nippon Foundation) dovanotos knygos
 • Rimanto Jaso asmeninė biblioteka
 • Stasės Litvinaitės asmeninė biblioteka
 • Vacio Miliaus asmeninė biblioteka
 • Viliaus Bražėno asmeninė biblioteka
 • Vytauto Gudelio asmeninė biblioteka
 • Zenono Rudziko asmeninė biblioteka

 • Specialieji bibliotekos rinkiniai 

 • Atvirukai
 • Ediktai
 • Europos knygos (XVI a.)
 • Europos knygos (XVII a.)
 • Europos knygos (XVIII a.)
 • Europos knygos (XIX a.)
 • Europos knygos (XX a.)
 • Europos knygos (XXI a.)
 • Fotografijos
 • Inkunabulai
 • Kartografiniai leidiniai
 • Lietuviškos knygos (XVI a.)
 • Lietuviškos knygos (XVII a.)
 • Lietuviškos knygos (XVIII a.)
 • Lietuviškos knygos (XIX a.)
 • Lietuviškos knygos (XX a.)
 • Lituanika (XVI a.)
 • Lituanika (XVII a.)
 • Lituanika (XVIII a.)
 • Lituanika (XIX a.)
 • Lituanika (XX a.)
 • Lituanika (XXI a.)
 • Meno albumai
 • Miniatiūrinės knygos