Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, Lietuva
Telefonas, faksas +370 5 262 95 37, El. paštas biblioteka@mab.ltAtsargos fondas

Atsargos fondas skirtas Pagrindiniam fondui papildyti ir atnaujinti. Jis sudarytas iš dubletų ir įvairių leidinių, gautų pokario metais, taip pat  iš dokumentų, perduotų iš kitų fondų. Atsargos fondą sudaro per 400 tūkst. spaudinių vienetų. Dalis fondo leidinių atsispindi elektroniniame kataloge, kuris nuolat papildomas.

Atsargos fondo leidinius skaitytojai gali užsisakyti elektroniniame kataloge, skaityti Bendrojoje skaitykloje