Testuojamos duomenų bazės

LMAVB testuojamomis duomenų bazėmis galima naudotis darbo vietose, esančiose Bibliotekos centriniuose rūmuose arba jos aptarnaujamuose institutuose*. Norint prisijungti prie pasirinktos duomenų bazės, tereikia spustelėti jos pavadinimo nuorodą.

Bibliotekos skaitytojai, norintys duomenų bazėmis naudotis namuose, savo kompiuterį turi prisijungti prie LMAVB tinklo naudodamiesi VPN (virtualaus nuotolinio tinklo) paslauga.

Atkreipiame dėmesį, kad naudotis LMAVB VPN ryšiu Bibliotekoje nerekomenduojama, nes tai nesuteikia jokių privalumų ir riboja kompiuterių tinklo resursų naudojimą.

Bazės pavadinimas Prieigos galimybės Tipas Aprašymas Prieigos terminas

IMF eLibrary

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Visas tekstas

Tarptautinio valiutos fondo (International Monetary Fund) kuriamoje duomenų bazėje kaupiamos knygų kolekcijos, periodiniai leidiniai, straipsniai, konferencijų medžiaga, ataskaitos ir statistiniai duomenys ekonomikos, politikos, tarptautinių santykių ir kitomis temomis. Užsiregistravusiems skaitytojams siūlomos papildomos duomenų valdymo galimybės.

Video (anglų kalba)
Iki 2015 m. kovo 10 d.

Armed Conflict Database

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Visas tekstas

Taylor & Francis rengiamoje Ginkluotų konfliktų duomenų bazėje (angl. The Armed Conflict Database) kaupiami duomenys apie visame pasaulyje vykstančių neramumų politinius, karinius ir humanitarinius aspektus. Pateikiama išsami informacija apie susiklosčiusias istorines aplinkybes, nuolat atnaujinama įvairi statistika. Skaitytojai turi galimybę patys suformuoti ir parsisiųsti statistines ataskaitas.

Iki 2015 m. kovo 10 d.

The Routledge Encyclopedia of Philosophy Online

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Visas tekstas

Žymiosios filosofijos enciklopedijos Routledge Encyclopedia of Philosophy elektroninė versija. Be reikšmingų turinio papildymų, vartotojams pateikiama daugiau kaip 25000 nuorodų į susijusius enciklopedijos straipsnius bei kitus elektroninius išteklius.

Iki 2015 m. kovo 10 d.

Routledge Religion Online

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Visas tekstas

Duomenų bazėje pateikiami Routledge leidėjo informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai, vadovai) religijos tema.

Leidinių sąrašas

Iki 2015 m. kovo 10 d.

Routledge Politics and International Relations Online

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Visas tekstas

Duomenų bazėje pateikiami Routledge leidėjo informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai) tarptautinių santykių ir politikos mokslų temomis.

Leidinių sąrašas

Iki 2015 m. kovo 10 d.

The Europa World of Learning

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Visas tekstas

Taylor & Francis elektroniniame kataloge kaupiami duomenys apie daugiau kaip 33000 nacionalinių ir daugiau kaip 550 tarptautinių švietimo, mokslo ir kultūros institucijų, įstaigų bei organizacijų visame pasaulyje. Pateikiama informacija apie jų vadovaujančius asmenis, profesorius, dekanus, leidžiamus tęstinius leidinius, apžvelgiamos nacionalinės aukštojo mokslo sistemos.

Iki 2015 m. kovo 10 d.

The Europa World Yearbook

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Visas tekstas

Taylor & Francis duomenų bazėje pateikiama informacija apie daugiau kaip 250 pasaulio šalių bei teritorijų. Skaitytojams prieinami statistiniai duomenys, politikos ir ekonomikos apžvalgos, organizacijų aprašymai, valstybių vėliavos, žemėlapiai ir kruopščiai atrinkta bibliografinė informacija.

Iki 2015 m. kovo 10 d.

The International Who’s Who

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Visas tekstas

Taylor & Francis biografijų duomenų bazėje skaitytojams pateikiama išsami informacija apie daugiau kaip 60000 talentingų, žymių ir įtakingų įvairių profesijų vyrų ir moterų iš viso pasaulio.

Iki 2015 m. kovo 10 d.

Taylor & Francis Encyclopedias

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Visas tekstas

Suteikta laikina prieiga prie šių Taylor & Francis enciklopedijų:

Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Second Edition

Encyclopedia of Agricultural, Food, and Biological Engineering, Second Edition

Encyclopedia of Animal Science, Second Edition

Encyclopedia of Chemical Processing

Encyclopedia of Chromatography, Third edition

Encyclopedia of Energy Engineering and Technology

Encyclopedia of Library and Information Science, Third Edition

Encyclopedia of Optical Engineering

Encyclopedia of Pest Management

Encyclopedia of Plant and Crop Science

Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Second Edition

Encyclopedia of Soil Science, Second Edition

Encyclopedia of Surface and Colloid Science

Encyclopedia of Supramolecular Chemistry

Encyclopedia of Water Science, Second Edition

Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications

Iki 2015 m. kovo 10 d.

Literary Reference Center Plus (prieiga per EBSCO Publishing)

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Taip pat su slaptažodžiu, bet kurioje darbo vietoje**
Visas tekstas

Visatekstėje literatūros mokslo duomenų bazėje pateikiamos autorių biografijos, interviu, darbų apžvalgos, recenzijos, straipsniai iš literatūros žurnalų, žinynų, žodynų ir kitų šaltinių. Taip pat prieinami viso teksto poezijos kūriniai, pjesės, religinė, vaikų, fantastinė ir kita literatūra.

Video (anglų kalba)
Iki 2015 m. balandžio 18 d.
MLA International Bibliography (prieiga per EBSCO Publishing)

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Taip pat su slaptažodžiu, bet kurioje darbo vietoje**
Bibliografiniai duomenys, santraukos

Šiuolaikinių kalbų asociacijos (Modern Language Association) bibliografinė duomenų bazė, kurioje kaupiama bibliografinė informacija apie knygas, knygų kolekcijas, žurnalų ir knygų straipsnius, disertacijas literatūros, kalbotyros, lingvistikos, folkloro, literatūros teorijos ir kritikos, kino ir teatro meno, spaudos ir leidybos istorijos temomis. Pateikiamos internetinės nuorodos į viso teksto šaltinius. Bazės archyvas – nuo 1926 metų.

Video (anglų kalba)
Iki 2015 m. balandžio 18 d.
MLA Directory of Periodicals (prieiga per EBSCO Publishing)

LMAVB ir institutuose* arba naudojantis VPN paslauga

Taip pat su slaptažodžiu, bet kurioje darbo vietoje**
 

MLA International Bibliography duomenų bazės priedas. Periodinių leidinių kataloge sukaupta išsami informacija apie daugiau kaip 6000 žurnalų ir knygų serijų.

Video (anglų kalba)
Iki 2015 m. balandžio 18 d.

 

  • Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institute
  • Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institute
  • Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos institute
  • Gamtos tyrimų centro Botanikos institute
  • Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute
  • Gamtos tyrimų centro Ekologijos institute
  • Lietuvos kultūros tyrimų institute
  • Lietuvos socialinių tyrimų centre
  • Naudojantis bibliotekos teikiama VPN paslauga