Bibliotekos geradariai: Antanas Rimvydas Čaplinskas

Istorikas, eruditas, knygų apie Vilnių autorius Antanas Rimvydas Čaplinskas padovanojo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai vertingą dovaną – paties surinktą ekslibrisų kolekciją, kurią sudaro apie 4000 įvairiomis technikomis sukurtų Lietuvos ir užsienio menininkų ekslibrisų. Rinkinį solidžiai papildo pačių dailininkų kurti mažo tiražo ekslibrisų parodų katalogai. Ekslibrisas – mažas grafikos kūrinėlis su įrašytu kokios nors bibliotekos ar knygos savininko asmenvardžiu. Sovietmečiu šis populiarus grafikos žanras padėjo dailininkams išsiųsti savo kūrinius į užsienyje rengiamas parodas, taip pat ir užsienio kolekcionieriams bendrauti su Lietuvos menininkais. A. R. Čaplinsko kolekcijoje yra ne vienas tokio bendravimo pavyzdys – galima aptikti jam asmeniškai adresuotų menininkų ir kolekcininkų laiškų. Paminėtini 1968 m. siųsti tarptautinio Komo (Como, Italija) ekslibrisų kongreso prezidento laiškai A. R. Čaplinskui su prašymu atsiųsti lietuvių menininkų darbų. Šie laiškai paskatino tolesnę tarptautinę komunikaciją. Taigi kolekcija gali būti naudinga ir įdomi tyrinėjant „ekslibrisų sąjūdį“ kaip kompleksišką reiškinį. Padovanotoji kolekcija, kurią sudaro daugumos žymiausių lietuvių menininkų (Petro Repšio, Antano Kmieliausko, Vinco ir Saulės Kisarauskų, Žibunto Mikšio ir kt.) kurti ekslibrisai, papildys jau turimą ekslibrisų rinkinį bibliotekos Retų spaudinių skyriuje.

Be šios kolekcijos, A. R. Čaplinskas Bibliotekai padovanojo daugiau kaip 500 knygų ir kitų leidinių – iš jų per 200 pavadinimų iki šiol LMA Vrublevskių bibliotekoje nebuvo. Didžiausią dovanotų spaudinių dalį sudaro 1945–1990 m. Sovietų Sąjungoje ir kitose šalyse išleistos dailininkų tapybos, grafikos, skulptūros kūrinių reprodukcijos, meno albumai, enciklopedijos, atvirukai, ekslibrisų katalogai, kita literatūra. Ypatingas dėmesys skiriamas įvairiakalbei literatūrai apie Vincentą van Goghą – surinkta, ko gero, didžioji dalis leidinių apie šį menininką, vertingiausi yra mažo tiražo reprodukcijų albumai su originaliomis įklijuotomis paveikslų nuotraukomis.

Tarp A. R. Čaplinsko padovanotų leidinių esama retų tarpukariu išleistų knygų ir vertingų naujų leidinių. Išskirtinas 1938 m. Kaune išleistas to meto žymių kultūros veikėjų (Pauliaus Galaunės, Mstislavo Dobužinskio, Antano Žmuidzinavičiaus ir kt.) straipsnių rinkinys apie M. K. Čiurlionį. Dauguma padovanotų knygų yra su originaliais, specialiai A. R. Čaplinskui sukurtais ekslibrisais ar autorių dedikacijomis. Iš geradario asmeninės bibliotekos padovanoti leidiniai, pažymėti specialiu signetu, papildys Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus ir bendruosius fondus. Dalis leidinių bus skaitytojams laisvai prieinami Atvirų fondų skaitykloje.

 

Justina Kučinskaitė