Minime Brastos Biblijos 450-ąsias metines

Prieš 450 metų, 1563 m. rugsėjo 4 d., Mikalojaus Radvilos Juodojo Lietuvos Brastoje įsteigtoje kalvinų spaustuvėje buvo išleistas Biblijos vertimas lenkų kalba. Tai pirmasis LDK teritorijoje Šventojo Rašto leidimas šnekamąja kalba. Minint šią gražią sukaktį kolegos iš Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Jakubo Kolaso centrinės mokslinės bibliotekos, bendradarbiaudami su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, pirmąsyk išleido elektroninę visos Biblijos teksto versiją. Apie tai plačiau žr.: http://www.sb.by/post/149034/

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, kurioje saugomi 5 Brastos Biblijos egzemplioriai, šią jubiliejinę datą rengiasi paminėti paroda spalio mėnesį.