ĮvairenybėsVrublevskių bibliotekoje rasti pirmosios lietuvių gimnazijos steigimo dokumentai2015-01- 20

2015 m. sausio 16 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje buvo aptikti pirmosios lietuviškos Vytauto Didžiojo gimnazijos steigimo dokumentai. Šiemet gimnazija minės garbingą šimto metų jubiliejų. Reikšmingą dokumentą surado Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas Rimvydas Ginkus, padedant Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotojai Rasai Sperskienei.
Daugiau »

Seniausias teatro afišų rinkinys 2014-03- 27

LMA Vrublevskių bibliotekos Smulkiosios spaudos fonde saugomos Vilniaus, Varšuvos, Krokuvos, Lvovo, Gardino, Manheimo, Heidelbergo, Prahos ir kitų miestų afišos, kurių seniausia išspausdinta 1787 m., atskleidžia teatro raidos istoriją.
Daugiau »

Ištirtas 1757 m. dokumentas atskleidžia K. Donelaičio epochą2014-03- 07

LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomas visas pluoštas su K. Donelaičio epocha Rytprūsiuose tiesiogiai susijusių dokumentų. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis darbuotojas Darius Barasa publikavo vieną iš dokumentų – atliko F. Pastenacio, špitolės prie Gumbinės bažnyčios pamokslininko, 1757 m. rašyto dienoraščio fragmento tyrimą.
Daugiau »

LMAVB saugomas unikumas – K. Donelaičio vertimas2013-12- 04

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinis registras papildytas dar vienu Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomu unikumu.
2013 m. lapkričio 27 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro liudijimų teikimo šventė. Regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu pripažintas ir į Lietuvos nacionalinį registrą įrašytas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugomas lietuvių raštijos paminklas – Kristijono Donelaičio iš vokiečių kalbos verstas Prūsijos karaliaus įsakymas apie bendrųjų ganyklų separacijos naudą (įteikto liudijimo registracijos Nr. 53).
Daugiau »

Minime Brastos Biblijos 450-ąsias metines2013-06- 20

Prieš 450 metų,1563 m. rugsėjo 4 d., Mikalojaus Radvilos Juodojo Lietuvos Brastoje įsteigtoje kalvinų spaustuvėje buvo išleistas Biblijos vertimas lenkų kalba.
Daugiau »

Johannui Danieliui Hoffmannui – 3102011-12- 22

Senuosius 2011 metus palydime, prisimindami dar vieną iškilią asmenybę, gimusią prieš 310 m. Tai Johannas Danielis Hoffmannas – pirmosios spausdintos LDK knygos ir spaudos istorijos autorius.
Daugiau »

Silvestras Baltramaitis – bibliografas, etnografas : 170-osios gimimo metinės2011-11- 03

1841 metais spalio 21 (kiti šaltiniai nurodo gruodžio 2) dieną Mankiškių kaime (Šiaulių apskrityje, netoli Radviliškio) valstiečių šeimoje gimė Silvestras Baltramaitis – bibliografas, literatūros istorikas, lietuviškų ir senųjų prūsų knygų tyrėjas, etnografas, periodikos žinovas, enciklopedinio išsilavinimo žmogus.
Daugiau »

Ivanui Luckevičiui – 1302011-06- 15

Prieš 130 metų, 1881 m. birželio 9 d., Šiauliuose gimė istorikas, archeologas, bibliofilas, Vilniaus baltarusių visuomenės veikėjas Ivanas Luckevičius (Iван Луцкевiч). Šios asmenybės sukauptos LDK rankraštinio ir spaudos paminklų kolekcijos didžioji dalis šiandien saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.
Daugiau »

Motiejus Valančius (1801–1875)2011-02- 14

Vasario 28-oji (senuoju stiliumi 16-oji) – Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo diena. Šįmet minime 210-ąsias šios iškilios ir didžios asmenybės gimimo metines.
Daugiau »

Georgui Heinrichui Ferdinandui Nesselmannui – 2002011-02- 11

Vasario 14 d. sukanka 200 metų, kai 1811 m. Fiurstenau (prie Elbingo) gimė vokiečių filologas, prūsų, lietuvių kalbų ir raštijos tyrėjas Georgas Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas (Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann).
Daugiau »

Ivanui Fiodorovui – 5002010-08- 05

Kai kalbame apie žymius žmones, kurių gyvenimo ir veiklos metus nuo mūsų skiria šimtmečiai, dažnai tenka vartoti žodį spėjama. Ne išimtis ir rusų bei ukrainiečių spaudos pradininko, švietėjo Ivano Fiodorovo (Ivan Fiodorovič) gyvenimas. Spėjama jį gimus apie 1510 metus, spėjama, kad 1532 m. Krokuvos universitete įgijo bakalauro laipsnį. ...
Daugiau »

Jokūbui Morkūnui – 4602010-06- 20

Pirmas lietuvis spaustuvininkas – Vilniaus evangelikų reformatų Sinodo spaustuvininkas, knygrišys Jokūbas Morkūnas (Marcovicius, Markowitz, Markowicz) gimė apie 1550 m. Išleido apie 25 knygas lietuvių, vokiečių, lotynų, lenkų kalbomis. Spausdino ir platino evangelikų reformatų ir liuteronų religinius, poleminius, politinius, proginius leidinius. 1594 m. lenkų kalba išleido M. Rėjaus Lenkišką postilę (Postilla polska), 1600 – jos vertimą Postilla lietuviška...
Daugiau»

Elenai Treinienei – 802010-05- 27

Birželio 1 d. sukanka 80 metų, kai gimė bibliotekininkė ir vertėja, buvusi ilgametė Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos darbuotoja ir rankraščių skyriaus vedėja Elena Treinienė...
Daugiau »

Merkeliui Petkevičiui – 4602010-04- 05

Pirmosios reformatų knygos Lietuvoje rengėjas ir leidėjas M. Petkevičius kilęs iš etnografinės Lietuvos, iš senos pasiturinčių bajorų giminės, kurios nariai ėjo LDK mažesniųjų vietininkų ir kiemo tarnybas. Jo dėdė Matas Petkevičius buvo LDK taurininkas, tėvo dėdė Jurgis – Maišiagalos vietininkas ir LDK kalavijininkas. Kokią tarnybą turėjo M. Petkevičiaus tėvas, nežinoma. Paties Merkelio Petkevičiaus tiksli gimimo data neaiški, tik spėjama, kad jis gimęs apie 1550 metus.
Daugiau »

Aleksandras ir Leonas Tarasevičiai2010-03- 25

Raižytojai, piešėjai. Broliai. Gimę apie 1650 m. Mokėsi Augsburge dailininkų P. ir B. Kilianų dirbtuvėje...
Daugiau »

Jonui Karoliui Chodkevičiui – 4502010-03- 11

Šviesiausias ponas p. Jonas Karolis Chodkevičius, Vilniaus vaivada, LDK kariuomenės vadas, Livonijos gubernatorius, Šklovo, Myšo, Bychovo grafas, Dorpato, Veliuonos seniūnas ir t.t., ir t.t., ir t.t. – taip išvertus iš lotynų, lenkų kalbų buvo XVII amžiuje pristatomas šis didis, daug nusipelnęs Lietuvai ir Europai žmogus, kurio devintąjį gimimo jubiliejų, laikydamiesi tikrosios žodžio jubiliejus reikšmės, šįmet minime...
Daugiau »

Matui Slančiauskui – 1602010-02- 25

Lietuviškos spaudos platintojas, poetas, tautosakos rinkėjas Matas (Motiejus) Jonas Slančiauskas gimė 1850 m. vasario 21 d. ...
Daugiau »

Andrius Volanas: iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų2010-02- 01

Andrius Volanas – humanistas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos reformacijos veikėjas, lotyniškosios literatūros kūrėjas, parašęs poleminių evangelikų reformatų veikalų ir proginės literatūros kūrinių. Šiais metais minimos 400-osios jo mirties ir 480-osios gimimo metinės...
Daugiau »

Janui Seklucjanui – 5002010-01- 01

Prieš 500 metų gimė lenkų reformacijos veikėjas – rašytojas, knygų parengėjas ir leidėjas, liuteronų kunigas Janas Seklucjanas. Jo raštai turėjo įtakos lietuvių raštijos pradininkams, gyvenusiems ir kūrusiems Mažojoje Lietuvoje. J. Seklucjano katekizmas, 1545 m. išspausdintas Karaliaučiuje, Hanso Weinreicho spaustuvėje, – vienas iš pagrindinių šaltinių toje pačioje spaudos įmonėje 1547 m. išėjusios pirmõsios spausdintos knygos lietuvių kalba – Martyno Mažvydo katekizmo...
Daugiau »