Seminaras „Naujovės duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Science ir alternatyvūs rodikliai (altmetrics)“

2014 m. kovo 20 d. LMAV bibliotekoje įvyko seminaras „Naujovės duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Science ir alternatyvūs rodikliai (altmetrics)“. Pranešimus skaitė E. Šegždienė ir A. Trumpienė (LMAVB).

Thomson Reuters Web of Science yra viena iš svarbiausių ekspertų naudojamų mokslo vertinimui bibliografinių duomenų bazių Lietuvoje. E. Šegždienė pristatė pokyčius ir naujoves Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje: naują duomenų bazės platformą, naujus produktus, atnaujintus įrankius. Pranešėja pademonstravo naują duomenų bazės langą su efektyvesne navigacija; paiešką pagal autorių; citavimų ataskaitos galimus variantus; autoriaus citavimo statistiką; klaidų taisymo galimybes. Taip pat pristatė citavimo vertinimo įrankį InCites, kuris ekspertams padeda analizuoti institucijų produktyvumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Kadangi tradiciniai mokslo vertinimo būdai turi trūkumų ir yra mokslininkų kritikuojami, pasaulyje atsiranda daug naujų, alternatyvių vertinimo būdų. Antroje seminaro dalyje A. Trumpienė supažindino su alternatyviu mokslinės veiklos vertinimo metodu – altmetrija. Altmetrijos rodikliai įvardijami kaip kiekybiniai duomenys, kurie parodo, kiek kartų žmonės peržiūri, išsaugo, cituoja, diskutuoja ar rekomenduoja tam tikrą mokslinį darbą elektroninėje erdvėje. Seminare buvo pristatytas Altmetric įrankis, kuris surenka į vieną vietą visus duomenis apie mokslinės produkcijos vertinimą ir citavimą. Šiuo įrankiu jau naudojasi mokslo pasaulyje žinomos duomenų bazės (EBSCO, Science Direct, Wiley). Taip pat buvo apžvelgti bibliometrinių rodiklių vystymosi etapai, pristatyti šiuo metu žinomiausi mokslo vertinimo rodikliai.

Pateikiame seminaro medžiagą:

Naujovės Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje
Altmetrija

Parengė Rūta Smažinienė