Popietė, skirta dr. Juozo Marcinkevičiaus 80-mečiui

Birželio 11 d. ilgamečiam Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriui dr. Juozui Marcinkevičiui sukako 80 metų. Birželio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Bibliotekos LBD skyrius surengė šiai iškilmingai progai skirtą popietę.

Juozas Marcinkevičius – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslo, kultūros veikėjas, Gedimino I laipsnio ordino kavalierius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narys, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai vadovavęs 46 metus.

Renginį atidarė Bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas. Mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė perskaitė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėką Juozui Marcinkevičiui už ilgametę veiklą Lietuvos kultūros bei mokslo srityse. Lietuvos mokslų akademijos Prezidiumo vardu sukaktuvininką sveikino Lietuvos mokslų akademijos Humanitanių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas profesorius Aleksandras Vasiliauskas.

Renginio svečiams buvo parodytos skaidrės, vaizduojančios jubiliato darbo bei laisvalaikio akimirkas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojai Juozui Marcinkevičiui parengė ypatingą dovaną – publikacijų bibliografinę rodyklę, kurios autorinius egzempliorius renginio metu sukaktuvininkui iškilmingai įteikė Bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas.

Juozas Marcinkevičius išsamiai ir įdomiai pasakojo apie savo giminės šaknis, Suvalkijoje praleistą vaikystę ir jaunystę, sudėtingus karo bei pokario metus, darbo pradžią Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Sukaktuvininkas savo kalbą užbaigė pasižadėjimu pratęsti atsiminimus kituose būsimuose jubiliejuose, tad išsiskyrėme su viltimi vėl greitai susitikti.

Aida Grybienė, LBD skyriaus pirmininkė
Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės