Pagerbtas Bibliotekos geradaris Antanas Rimvydas Čaplinskas

2011 m. spalio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje buvo iškilmingai pasirašytas spaudinių, kuriuos padovanojo Antanas Rimvydas Čaplinskas, perdavimo-priėmimo aktas.

Už gražią iniciatyvą geradariui buvo įteiktas Bibliotekos mokslo tarybos pirmininko prof. habil. dr. Domo Kauno pasirašytas padėkos raštas. Dovanotus dokumentus pristatė Retų spaudinių skyriaus bibliografė Justina Kučinskaitė.

Bibliotekai padovanota ekslibrisų, knygų, meno albumų ir kt. dokumentų (iš viso 4858 vnt.). Vertinga kultūros istoriko ekslibrisų kolekcija bus saugoma Retų spaudinių skyriaus Smulkiosios spaudos fonde, knygos ir kiti leidiniai papildys Bibliotekos bendruosius ir Retų spaudinių skyriaus fondus.

 

 

 

 

Parengė Daiva Narbutienė