Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos valanda AFS

2012 m. gruodžio 20 d., ketvirtadienį, 16 val. Atvirųjų fondų skaitykloje susitikome su Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiuoju redaktoriumi, literatūros kritiku V. Sventicku. Pirmiausia buvome supažindinti su leidyklos istorija ir svarbiausiomis knygų serijomis, jų sumanytojų intencijomis ir vizijomis, vėliau svečias įdomiai papasakojo apie darbines peripetijas atrenkant rankraščius ir sudarant leidybinius metų planus. Atskirai buvo kalbama apie XX a. lietuvių klasikus ir būtinybę iš naujo leisti jų kūrybą jau be cenzorių kupiūrų, tačiau surasti pirminius rankraščius ar atkurti autentišką autoriaus mintį praktiškai nėra lengva ir užima daug laiko. V. Sventickas parodė kai kuriuos leidinius su faksimilėmis, kurios kaip tik perteikia autoriaus pirmapradę mintį, parodo jo rašyseną, taisymus, kartais ir pastabas, kurias galima palyginti su kitame puslapyje ar kita spalva publikuojamu oficialiu kūrinio tekstu.

Įdomu buvo išgirsti apie paties svečio bendravimą su daugeliu autorių, kurio rezultatas ir buvo sumanymas išleisti daugelį Lietuvos rašytojų sąjungos knygų. V. Sventickas mums pažįstamas ne tik kaip literatūros kritikas, recenzijų autorius, jis yra tikras kultūros darbuotojas, visuomenininkas, oratorius. Kalbant apie leidyklos steigimą, pirmąsias originalias ir verstines knygas, buvo paminėta daug poetų, rašytojų, kalbininkų, vertėjų, su kuriais bendrauta ir tarybiniais metais, ir nepriklausomybės pradžioje, paminėti literatūriniai ryšiai su išeivijos atstovais. Ne visiems buvo žinomos ir paties V. Sventicko knygos, kurias jis trumpai pristatė ir renginio pabaigoje padovanojo bibliotekai.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta autoriaus knygai „Apie Justiną Marcinkevičių“ (2011). Ją parašyti ir išleisti per 3 mėnesius inspiravo staigi poeto netektis, o kartu ilgas ir turtingas bendravimas su Justinu Marcinkevičiumi pačiomis įvairiausiomis progomis, pradedant politinėmis Lietuvos aktualijomis ir baigiant laiptinės naujienomis, nes abu garsūs literatai buvo ne tik darbštūs kolegos, bet ir kaimynai. Svečias labai įtaigiai atskleidė giliąsias J. Marcinkevičiaus vertybes ir jomis grįstą kūrybą bei gyvenimą, iliustravo jo kasdienį paprastumą, kuklumą, bet kartu užsidegimą ir didingumą, kai tekdavo prabilti apie Lietuvos herojišką praeitį ar apie jos kultūros didžiavyrius.

Aukšta humanistine nata pradėtą ir vestą renginį bibliotekos direktorius S. Narbutas baigė padėka ir advento linkėjimais, o svečias dalijo autografus ir atsakinėjo į papildomus susirinkusiųjų klausimus.

 

L. Janulevičius
Nuotraukos V. Kulikauskienės