Popietė, skirta Vilniaus praeities tyrėjui Antanui Rimvydui Čaplinskui atminti

2012 m. gruodžio 13 d. popietę Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaryta paroda „Ex libris Rimvydas Čaplinskas“, skirta Antanui Rimvydui Čaplinskui (*1939 03 28–†2011 12 13) atminti. Lygiai prieš vienerius metus, 2011 m. gruodžio 13-ą, Šv. Liucijos dieną, netekome šviesios atminties Vilniaus praeities tyrėjo Antano Rimvydo Čaplinsko, LMA Vrublevskių bibliotekai neatlygintinai padovanojusio didžiąją savo vertingos bibliotekos dalį – knygų ir ekslibrisų kolekciją (iš viso apie 5000 vnt.). Iškilmingas Jo bibliotekos perdavimo-priėmimo aktas buvo pasirašytas 2011 m. spalio 20 d.

Iškilmingame parodos atidaryme dalyvavo šviesaus atminimo A. R. Čaplinsko artimieji: žmona Julija Diana, dukra Lina, sūnus Tomas su žmona Lina. Prisiminimais apie gražų bendradarbiavimą Vilniaus etninės kultūros centre pasidalijo Centro direktorės pavaduotojas Stasys Kavaliauskas, pažintį su kolekcininku prisiminė dailininkas, ilgametis Vilniaus ekslibrisininkų klubo pirmininkas Alfonsas Čepauskas, nuoširdžios padėkos žodžius už patikėtą čia saugoti reikšmingą ekslibrisų kolekciją ir retus menotyros leidinius Bibliotekos geradariui ir jo šeimai tarė direktorius dr. Sigitas Narbutas. Taip pat kalbėjo parodos rengėja Justina Kučinskaitė, pastebėjusi, jog per metus sutvarkyta ir aprašyta apie tūkstantis ekslibrisų – tad ekspozicija, anot A. R. Čaplinkso kolekciją tvarkančios menotyrininkės, esanti kiek per ankstyva. Vis dėlto joje konceptualiai išdėstyta ir aptarta pati vertingiausia turtingos, keletą dešimtmečių kauptos A. R. Čaplinsko ekslibrisų kolekcijos, dalis, papildyta tarptautinių parodų katalogais, kuriuos maloniai paskolino Vilniaus universiteto biblioteka, ir susirašinėjimo tarp kolekcininkų medžiaga.

Paroda veiks iki 2013 m. sausio 13 d. O Antano Rimvydo Čaplinsko palikimas bus tiriamas ir aktualinamas ir ateityje.

     

Daiva Narbutienė
Valentinos Kulikauskienės nuotraukos