Leidyklos „Savastis“ valanda

2012 m. spalio mėn. 25 d. (ketvirtadienį) 16 val. „Leidyklų valandos AFS“ svečias bus leidykla „Savastis“, kuri didžiausią dėmesį skiria istorinio ir kultūrinio paveldo problematikai. Susitikime bus pristatomos tiek pastovios leidyklos rubrikos, tiek naujausi leidiniai. „Savastis“ yra išleidusi K. Šešelgio lietuvių liaudies architektūros tyrinėjimus, publikavusi lietuvių autorių darbus kaimo ir miesto temomis, jos dėka naudojamės kapitaliniu A. Miškinio veikalu „Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės” (4 tomai: „Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai“, „Užnemunės miestai ir miesteliai“, „Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai“, „Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai“), Vl. Drėmos, E. Ivanausko, J. Bučo, A. Girininko publikacijomis, Europos Tarybos, UNESCO, ICOMOS, JTO dokumentų rinkiniais, kasmetiniu mokslinių straipsnių rinkiniu „Kultūros paminklai“, žurnalu „Baltų archeologija“.

Maloniai kviečiame skaitytojus ir visus besidominčius atvykti į Atvirųjų fondų skaityklą ir iš leidyklos atstovų išgirsti kultūros paveldo srities publikacijų aktualijas.

Linas Janulevičius