Leidyklų valanda AFS

2012 m. gegužės 24 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Atvirų fondų skaitykloje įvyko trečiasis ciklo „Leidyklų valanda AFS“ susitikimas. Šįkart svečiavosi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atstovai, kurie pristatė muzikos, teatro, šokio sričių leidinius, aptarė jų leidybos problemas. Savo spaustuvės LMTA neturi, todėl akademijos autorių parengti darbai leidžiami įvairiose leidyklose. Prof. J. Antanavičius, prieš beveik 20 metų inicijavęs ir iki šiol kuruojąs leidybą, aptarė mokslo darbų seriją „Lietuvos muzikologija“, mokslinių konferencijų publikacijas, pristatė akademijos autorių monografijas, kurių pastaruoju metu gausėja, kalbėjo apie natų leidybą, metodinių leidinių svarbą studentams ir leidybą ribojančius finansus. Dr. E. Šeduikytė-Korienė pristatė savo knygą apie vargonų meną Lietuvoje, dėkojo Vrublevskių bibliotekos darbuotojams už pagalbą renkant knygai medžiagą. Paskutinė susitikimo dalis buvo skirta prof. J. Antanavičiaus knygai „Tarp meno, mokslo ir kalnų“, kurioje publikuojamos autoriaus įžvalgos būnant LMTA rektoriumi, vėliau prorektoriumi ar Rektorių konferencijos pirmininku. Knyga vertinga ir platesnėmis kultūros, meno, mokslo situacijos Lietuvoje refleksijomis. Susitikime buvo paliesta ir kino problematika, aptarti knygų formato parinkimo, įrišimo, platinimo reikalai. Dr. R. Cicėnienė siūlė neapsiriboti tiriamomis sritimis, daugiau studentų nukreipti tiriamajam darbui į Vrublevskių biblioteką, kurioje gausu netyrinėtų muzikinių tekstų ar su muzika ir muzikais susijusių dokumentų. Po susitikimo Atvirų fondų skaityklos lentyna „Muzika, teatras, kinas“ buvo papildyta 11 leidinių, kuriuos Lietuvos muzikos ir teatro akademija padovanojo bibliotekai. 

Linas Janulevičius
nuotraukos Valentinos Kulikauskienės