Leidyklos „Edukologija“ valanda

2012 m. kovo 29 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje įvyko pirmasis susitikimas iš ciklo „Leidyklų valanda Humanitarinių ir socialinių mokslų atvirųjų fondų skaitykloje“. Šįkart svečiavosi Lietuvos edukologijos universiteto leidyklos atstovės – redaktorė Kristina Noreikienė ir vadybininkė Jurga Liaubaitė, kurios trumpai priminė 1992 m. įkurtos leidyklos istoriją, aptarė periodinių leidinių ir mokslinių monografijų leidybos problemas, supažindino su leidyklos teikiamomis paslaugomis bei pristatė naujausias knygas: K. Stoškaus „Rezignacija arba mirties filosofijos iššūkis modernybei“, S. Skrodenio „Dionizas Poška“, Č. Kavaliausko „Eschatologija žmogui ir pasauliui“, S. Samalavičiaus „Vilniaus miesto kultūra ir kasdienybė XVII–XVIII amžiuose“, A. Každailio ofortus ir kt. Klausytojų susidomėjimą sukėlė teologijos, literatūros, istorijos, politologijos, meno sričių knygos, buvo įdomu sužinoti apie naujų leidinių serijas, išgirsti leidėjų mintis apie leidybinio darbo aktualijas. Klausimai ir mini diskusija apie knygų mugėje matytus bei pristatytus leidinius, kitus Lietuvos edukologijos universiteto leidybinius projektus, net kainodarą, reklamą ir leidybos vadybą rodo, kad tokie renginiai yra reikalingi Atvirų fondų skaityklos skaitytojams. Pristatymo metu geriau susipažinome su leidyklos „Edukologija“ veikla, bibliotekai buvo padovanotas naujausias leidinys – mokslo straipsnių rinkinys „Inveniens Quaero“.

Šių metų balandžio 26 d. bibliotekos Atvirų fondų skaitykloje svečiuosis Vilniaus dailės akademijos leidykla.