Knygos pristatymas

2011 m. lapkričio 29 d. įvyko Remigijaus Motuzo knygos Lietuvos diplomatinis atstovavimas Švedijojе* pristatymas. Knygos autorių kalbino žinomas istorikas doc. dr. Eugenijus Saviščevas. Pradžios žodį taręs direktorius dr. Sigitas Narbutas susirinkusiųjų dėmesį atkreipė į kelis sutapimus, susijusius su renginiu: prieš kelias dienas toje pačioje salėje pradėjo veikti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos parengta kilnojamoji dokumentinė paroda Ignas Šeinius: tarp Lietuvos ir Švedijos. Tariantis su Užsienio reikalų ministerijos darbuotojais dėl parodos Bibliotekoje ir kilusi mintis surengti R. Motuzo knygos pristatymą. O Lietuvos nacionaliniam muziejui, kuriančiam nuolatinę ekspoziciją apie Lietuvos diplomatijos istoriją (čia saugomi jau anksčiau gauti Švedijos Karalystėje gyvenusio rašytojo ir diplomato Igno Šeiniaus asmeniniai daiktai), tą pačią dieną (2011 m. lapkričio 29-ąją) Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis perdavė iš Italijos, Vatikano ir Stokholmo susigrąžintus Lietuvos diplomatinės tarnybos reliktus.

Knygoje išsamiai atskleisti Lietuvos ir Švedijos santykiai iki XX a. pradžios, šių dviejų šalių diplomatinių santykių užuomazgos 1914–1918 metais, Lietuvos diplomatinės atstovybės veikla 1918–1940 metais, diplomatinių santykių nutraukimo ir Lietuvos atstovybės Stokholme uždarymo aplinkybės 1940 metais, Lietuvos ir Švedijos santykių atgimimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Knygoje gausu nuotraukų, dokumentų faksimilių, žymių asmenų autografų. Pabaigoje rasime priedus: Lietuvos Respublikos diplomatiniai atstovai Švedijos Karalystėje; Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės aukščiausiųjų pareigūnų vizitai 1991–2010 m.

Knygos autorius, grakščiai ir sąmojingai kalbinamas E. Saviščevo, gausiai susirinkusiems renginio dalyviams papasakojo apie aplinkybes, paskatinusias gilinti jau vaikystėje kilusį susidomėjimą Švedija. Eidamas Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Švedijos Karalystėje pareigas, R. Motuzas gavo puikią progą visą sukauptą informaciją paversti išliekamąją vertę turinčia knyga. Knyga buvo išleista paminint Lietuvos ir Švedijos diplomatinių santykių atkūrimo dvidešimtmetį. Autorius prisiminė knygos rengimo istoriją, pasakojo apie darbą su Igno Šeiniaus archyvu, kuris, nors ir priklausė giminėms, bet buvo saugomas Švedijos Karalystės valstybiniame archyve, apie minėto archyvo perdavimą Lietuvai. Pasakodamas apie Igno Šeiniaus veiklą Švedijos Karalystėje, R. Motuzas atkreipė klausytojų dėmesį į kai kuriuos parodos eksponatus. Susirinkusieji uždavė nemažai klausimų, domėjosi knygos rengimo darbo eiga, Lietuvos ir Švedijos archyvų darbo skirtumais. Renginio pabaigoje R. Motuzą, pradėjusį rašytojo kelią, pasveikino jo buvę bendradarbiai iš Švietimo ir mokslo ministerijos.

 Parengė Birutė Railienė

*Motuzas, Remigijus. Lietuvos diplomatinis atstovavimas Švedijoje. – Vilnius : Versus aureaus, 2011. – 670 p. : iliustr. – ISBN 978-9955-34-317-2.