Jubiliejinė Adelės Ubeikaitės popietė Bibliotekoje

2017 m. sausio 25 dieną Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyko iškilminga popietė, skirta ilgametės darbuotojos, redaktorės, bibliografės, bibliografinių rodyklių autorės Adelės Ubeikaitės 95 metų jubiliejui. Ją sveikino Bibliotekos direkcija, darbuotojai, Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriaus atstovai. Pagerbti jubiliatės atvyko buvęs Bibliotekos direktorius dr. Juozas Marcinkevičius bei kiti jos kolegos. Jaukioje popietėje susirinkusieji dalijosi prisiminimais iš Bibliotekos gyvenimo. Adelė  pasakojo apie įdomesnius nutikimus bibliotekoje, per ilgus darbo metus sutiktus įdomius žmones, įsigytas knygas,  keliones. Adelė visuomet mėgo keliauti, ir amžius jai niekada nebuvo kliūtis: 86-erių keliavo po Egiptą, 92-jų skrido į Norvegiją aplankyti kolegės. Savo asmeninę biblioteką ir ypač branginamas knygas su autografais Adelė mielai sutiko dovanoti mūsų Bibliotekai. A. Ubeikaitės rankraščiai, dokumentai bei nuotraukos saugomi jos asmens fonde Rankraščių skyriuje.

Bibliografė Adelė Ubeikaitė darbą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje pradėjo 1950-aisiais metais. Beveik penkiasdešimt metų (1950–1999) Adelė dirbo bibliografe, vyresniąja bibliografe, sektoriaus vadove, vyriausiąja bibliografe. Viena arba su bendraautorėmis parengė ir išleido 17 bibliografijos rodyklių. Profesionalios filologės žinias puikiai pritaikė rengdama lietuvių kalbotyros literatūros rodykles. Šis darbas Adelei per visus darbo Bibliotekoje metus buvo pats mieliausias – sudarė net šešias lietuvių kalbotyros literatūros rodykles. Rodykles Adelė rengė ir baigusi darbą Bibliotekoje.

Adelė Ubeikaitė parengė aštuonias knygas: „Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija“, apimanti 1962–1971 metų laikotarpį (su bendraautoriais), „Kostas Korsakas“ (su V. Petrauskiene), „Lietuvių kalbotyra“ , apimanti 1917–1929, 1930–1943, 1973–1976, 1977–1980, 1981–1985, 1944−1972 metus (su R. Sedekerskyte). 1980 metais ji parengė P. Šivickio darbų literatūros rodyklę knygai „Pranciškus Šivickis“.

Ypatingu nuoširdumu garsėjo Adelės parengtos filologinės ekspozicijos: „Juozui Balčikoniui – 90“ (1975), „Tadui Vrublevskiui – 120“ (1978), „Jonui Jablonskiui – 120“ (1981), „Profesoriui Antanui Saliui – 90“ (1992), „Kova dėl lietuvių kalbos“ (1989), „Lietuvių kalbos aidas pasaulyje“ (1991) ir kt. Adelė Ubeikaitė išspausdino apie dvidešimt įvairios tematikos straipsnių leidiniuose „Dienovidis”, „Mokslas ir Lietuva”, „Bibliotekų darbas“, „Vakarinės naujienos“ ir kt. 1995 metais ji buvo apdovanota Lietuvos kultūros ministerijos specialiąja premija.

2002 metais minėdami A. Ubeikaitės 80-ąjį jubiliejų, kolegos sudarė jos darbų bibliografijos rodyklę, kurioje užregistruota 17 parengtų leidinių, 38 straipsniai, 17 redaguotų knygų, 3 knygų vertimai ir 33 publikacijos apie ją. Rodyklę iliustruoja nuotraukos, primenančios įdomesnius darbo Bibliotekoje epizodus, Adelės knygų sutiktuves.

Garbingo jubiliejaus proga Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos bendruomenė dėkoja Adelei Ubeikaitei už jos bibliotekinį patriotizmą, meilę darbui ir linki sveikatos, neblėstančio optimizmo bei gyvenimo meilės. 

Parengė dr. Birutė Railienė
Nuotraukos Vikos Petrikaitės