Monografijos Imunologijos raida Lietuvoje: trys amžiai pristatymas

2016 m. lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko mokslinės monografijos Imunologijos raida Lietuvoje: trys amžiai: nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki imuniteto studijų pristatymas ir aptarimas. Ši knyga – bendras Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos bei VMTI Inovatyvios medicinos centro projektas, kurį rėmė Lietuvos mokslo taryba.

Knygos aptarimą surengė Lietuvos imunologų draugija, Lietuvos MA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius bei Mokslininkų rūmai. Leidinio sudarytojas bei mokslinis redaktorius akad. Vytas Antanas Tamošiūnas pristatė sudarytojus (dr. Radvilę Malickaitę, dr. Brigitą Šitkauskienę, dr. Birutę Railienę, dr. Audronę Eidukaitę ir dr. Mykolą Mauricą), padėkojo Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekai už indėlį ir pagalbą rengiant šią knygą, papasakojo apie monografijos atsiradimo priešistorę, taip pat pristatė visus 35 straipsnių autorius, trumpai apžvelgė monografijos turinį. Apie knygos rengimo peripetijas bei jos svarbą Lietuvos mokslo istorijai kalbėjo sudarytoja dr. Birutė Railienė, savo pranešime paminėjusi įdomesnius darbo epizodus, taip pat daug nuveikusius kolegas redaktorę Rasą Pukėnienę, maketuotoją Audronę Stasiukaitytę, dailininką Roką Gelažių, Leidybos skyriaus vedėją Gytį Vaškelį. Mokslinius pranešimus apie imunologijos raidą Lietuvoje perskaitė dr. Radvilė Malickaitė ir dr. Brigita Šitkauskienė.

Mokslinėje monografijoje „Imunologijos raida Lietuvoje“ supažindinama su imunologijos istorija, studijomis, tyrimų kryptimis, organizacijomis, atliekančiomis imunologinius tyrimus. Leidinio tikslas – apžvelgti šiuolaikinės imunologijos būklę Lietuvoje, atkreipti dėmesį į atskiras jos kryptis, pasiekimus, imunologijos studijas. Knygoje sukaupta svarbi istorinė imunologinės veiklos medžiaga: atsiminimai, nuotraukos, citatos, svarbiausia bibliografinė medžiaga, disertacijų ir patentų aprašai. Ji bus įdomi ne tik imunologijos teoretikams, praktikams, bet ir šios srities entuziastams ir visiems, besidomintiems imuniteto fenomenu.

Parengė dr. Birutė Railienė
Nuotraukos Virginijos Valuckienės