Vieša paskaita apie istorinius Lietuvos architektūros paveldo interjerus

2015 m. lapkričio 19 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje įvyko vieša paveldosaugininko prof. dr. Jono Glemžos paskaita „Istoriniai Lietuvos architektūros paveldo interjerai: jų išlikimas, gaivinimas ir jų problemos“. 

Istoriniai pastatų interjerai yra svarbi ir vertinga kultūros paveldo objektų dalis, kurių iš esmės išlikę tik eksterjerai, o interjerai išsaugoti tik iš dalies arba visai sunykę. Anksčiau kurti interjerai dažniau keitėsi ne tik dėl dažnesnio jų remonto ar naujų interjero „madų“, bet ir dėl istorinių suiručių, karų, stichinių nelaimių. Todėl paveldosaugos požiūriu istorinių interjerų daug kur išlikę labai menkai arba jie visai sunykę. Pagrindinis istorinių interjerų tvarkybos metodas galėtų būti ne tik jų restauravimas, bet ir atkūrimas, o jų taikymą galėtume įvardinti interjero gaivinimu.

Paskaitos metu prof. dr. J. Glemža aptarė istorinio interjero sąvokos sampratą, Lietuvos istorijos raidos (XVII–XX a.) poveikį istorinio interjero likimui. Taip pat pristatė būdingus istorinius interjerus: gynybinės architektūros, visuomeninės civilinės bei sakralinės architektūros objektuose, gyvenamuose namuose senamiesčiuose, didikų rūmuose, dvarų sodybų rūmuose. Aptariant Interjerų gaivinimą – tyrimus, restauravimus bei atkūrimą, gaivinimo metodus, buvo analizuojami ryškiausi gaivinimo rezultatai: nuo Šv. Jonų bažnyčios iki Valdovų rūmų Vilniuje. Taip pat pateikta ir Interjerų gaivinimo problemos: tyrimų stoka, objektų šeimininkų-valdytojų supratimas, paveldosaugos institucijų pozicija bei gaivinimo darbų finansavimas ir jų sudėtingumas.

Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>

Komunikacijos skyriaus informacija