Meninio skaitymo konkurso jaunimui „Skaitau tarmiškai“ finalas Bibliotekoje

2015 m. spalio 21 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje įvyko konkurso „Skaitau tarmiškai“ finalas. Iš dvidešimt keturių dalyvių, atsiuntusių savo garso įrašus iš visų Lietuvos regionų, finaliniam pasirodymui Bibliotekoje Lietuvių kalbos instituto ekspertė dr. V. Meiliūnaitė atrinko vienuolika atstovų.

Renginio metu konkurso komisija (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dr. Violeta Meiliūnaitė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė, režisierius Justinas Lingys, asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ pirmininkas Juozas Žitkauskas) iš atvykusių dalyvių išrinko penkis laureatus, kurie vyko į LRT Radijo garso studiją įrašyti skaitytus kūrinėlius į CD laikmeną. Konkurso dalyviams ir laureatams buvo įteikti diplomai, atminimo dovanėlės ir knygos. Apie konkurso eigą ir rezultatus galima sužinoti socialinio tinklo Facebook paskyroje „Skaitau tarmiškai“ https://www.facebook.com/skaitautarmiskai.

Konkursą remia LR Kultūros taryba, LRT Radijas, Lietuvių kalbos institutas ir LMA Vrublevskių biblioteka.

Komunikacijos skyriaus informacija

Renginio nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>

Vaizdo įrašai Ligitos Mikulėnienės >>>