Paminėtos Ulos mūšio 450-osios metinės

Šiemet sukako 450 metų nuo Lietuvos kariuomenės pergalės, pasiektos šalia Ivansko kaimo prie Ulos upės prieš Maskvos pulkus, pasiųstus niokoti Didžiosios Kunigaikštijos žemių. Šia proga 2014 m. gegužės 13 d. Baltarusijos valstybinio universiteto Filologijos fakultete buvo surengta mokslinė konferencija. Joje pranešimus skaitė baltarusių kultūros tyrėjai, studentai, taip pat ir LMAVB darbuotojai dr. Daiva Narbutienė ir dr. Sigitas Narbutas. Konferencijos dalyviai aplankė garsiųjų kautynių vietą, esančią maždaug už 220 km į šiaurės rytus nuo Minsko.

Ulos mūšis buvo įamžintas herojinėje poemoje „Radviliada“. Poemą sukūrė vilnietis poetas Jonas Radvanas. Kūrinys išėjo 1592 m. Vilniuje. Jo egzempliorius saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Poema 1997 m. išversta į lietuvių kalbą (vertėjas S. Narbutas), neseniai – ir į baltarusių (vertėja doc. dr. Žana Nekraševič-Karotkaja).

Ivanskas – kaimas Čašnikų rajone, Vitebsko srityje. Jame gyvena ir dirba apie 500 gyventojų. Kaime veikia mokykla-darželis, turintis savo muziejėlį. Viename stende papasakota ir Ulos mūšio istorija. Muziejaus kūrėjas, pedagogas ir kraštotyrininkas Viktoras Gribko nustatė galimą kautynių vietą. Konferencijos dalyviai pagerbė protėvių atminimą, padėję gėlių prie Ulos upės ten, kur kadaise lietuvių pulkai tykojo priešų.

   

Daiva Narbutienė, nuotraukos Daivos ir Sigito Narbutų