Kontaktai

Adresas:

Žygimantų 1/8 LT-01102, Vilnius
El. paštas (bendras): biblioteka@mab.lt 

Telefonai pasiteirauti:

Sekretorė: (85) 262 95 37
Mokslinė sekretorė: (85) 212 08 58
Kontrolės postas, rūbinė:  (85) 262 25 46 
Budintis bibliografas: (85) 262 79 35  

Skyriai ir jų darbuotojai: 

Direkcija    
Dr. Sigitas Narbutas
Direktorius
(85) 262 95 37 narbutas@mab.lt
Dr. Rima Cicėnienė
Direktoriaus pavaduotoja mokslui
(85) 262 79 29 ciceniene@mab.lt
Vanda Tuguši
Direktoriaus pavaduotoja finansų reikalams
(85) 212 37 32 tugusi@mab.lt
Tadas Valentukevičius
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
(85) 261 00 52 valentukevicius@mab.lt
Leokadija Kairelienė
Mokslinė sekretorė
(85) 212 08 58 kaireliene@mab.lt
Aldona Vachninienė
Vyresnioji buhalterė
(85) 212 37 32 vachniniene@mab.lt
Roma Videikaitė
Sekretorė
(85) 262 95 37 videikaite@mab.lt
Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius
Birutė Giedraitienė
Skyriaus vedėja
(85) 262 57 81 giedraitiene@mab.lt
Tatjana Belokurskaja
Restauratorė
(85) 262 57 81 restauravimas@mab.lt
Laimutė Burneikienė
Restauratorė
(85) 262 57 81 restauravimas@mab.lt
Dalė Daukšienė
Restauratorė
(85) 262 57 81 dauksiene@mab.lt
Edita Keršulytė
Restauratorė
(85) 262 57 81 restauravimas@mab.lt
Rima Maigienė
Restauratorė
(85) 262 57 81 restauravimas@mab.lt
Gražina Smaliukienė
Restauratorė
(85) 262 57 81 restauravimas@mab.lt
Aušra Čiuladienė
Restauratorė
(85) 262 57 81 ciuladiene@mab.lt
Liliana Balanienė
Knygrišė-restauratorė
(85) 262 57 81 balaniene@mab.lt
Dalė Kleinova
Knygrišė-restauratorė
(85) 262 57 81 kleinova@mab.lt
Ramunė Kleinovaitė-Gubanova
Knygrišė-restauratorė
(85) 262 57 81 kleinovaite@mab.lt
Judita Marcinkevičienė
Knygrišė-restauratorė
(85) 262 57 81 marcinkeviciene@mab.lt
Eduardas Navickas
Knygrišys-restauratorius
(85) 262 57 81 navickas@mab.lt
Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyrius
Birutė Pilipavičienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 36 87 pilipaviciene@mab.lt
Abonementas 
Inga Kulingauskienė
Bibliotekininkė
(85) 262 36 78 abonementas@mab.lt 
Marta Snarskienė
Bibliotekininkė
  tba@mab.lt 
Raimonda Marcinkevičienė    
Humanitarinių ir socialinių mokslų atvirų fondų skaitykla 
Giedrė Žekienė
Bibliotekininkė
 

zekiene@mab.lt

Augustė Pilipavičiūtė   pilipaviciute@mab.lt
Bendroji skaitykla
Agnė Mikšytė
Bibliotekininkė
  skaitykla@mab.lt 
Asta Molnikienė
Bibliotekininkė
  skaitykla@mab.lt 
Periodikos skaitykla  
Laima Literskienė
Bibliotekininkė
  periodikos.sk@mab.lt
Ramutė Stanelienė
Bibliotekininkė
  staneliene@mab.lt
Kontrolės postas    
Dominyka Berulytė
Kontrolės posto budėtoja
(85) 262 25 46 berulyte@mab.lt
Margarita Beliakova
Kontrolės posto budėtoja
(85) 262 25 46

postas@mab.lt

Saugyklos 
Stanislava Norkūnienė
Bibliotekininkė
(85) 212 36 87 norkuniene@mab.lt
Aleksandr Beliakov
Vyresnysis fondų saugotojas
  beliakov@mab.lt
Rūta Gentvainytė
Bibliotekininkė
   
Nijolė Taraškevičiūtė
Fondų saugotoja
  taraskeviciute@mab.lt
Algimantas Burkauskas
Vyresnysis bibliotekininkas
  burkauskas@mab.lt
Oktiabrina Neznanova
Vyresnioji fondų saugotoja
   
Margarita Liutkevičienė
Bibliotekininkė
  liutkeviciene@mab.lt
Informacinių sistemų skyrius
Nijolė Kolesinskienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 04 58

 kolesinskiene@mab.lt

Audronė Steponaitienė
Vyriausioji redaktorė
(85) 212 04 58 steponaitiene@mab.lt
Lina Vepštaitė
Sistemos administratorė
(85) 212 04 58 vepstaite@mab.lt
Andrėj Blaškevič
Vyresnysis inžinierius
(85) 212 04 58 blaskevic@mab.lt
Katalogų skyrius
Rūta Smažinienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 73 43 smaziniene@mab.lt
Ona Bliūdžiūtė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 bliudziute@mab.lt
Vida Mackonienė
Vyresnioji redaktorė
(85) 262 70 19 mackoniene@mab.lt
Jelena Kozlovska
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 kozlovska@mab.lt
Irena Ruseckaitė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 ruseckaite@mab.lt
Liucija Jankauskaitė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19

jankauskaite@mab.lt

Rymantė Marmienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 marmiene@mab.lt
Rima Rusinova
Bibliotekininkė
(85) 262 70 19 rusinova@mab.lt
Giedrė Milvydienė
Bibliotekininkė
(85) 262 70 19

milvydiene@mab.lt

Galina Jefremova
Bibliotekininkė
 (85) 262 70 19 jefremova@mab.lt
Nijolė Bronė Širmulienė
Bibliotekininkė
(85) 262 70 19 sirmuliene@mab.lt

Sisteminimo ir dalykinimo sektorius  

Aušra Vaitkevičiūtė
Sektoriaus vadovė
(85) 262 70 19 vaitkeviciute@mab.lt
Irina Spešilova
Bibliotekininkė
 (85) 262 70 19 speshilova@mab.lt
Inga Vachninaitė-Voverienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 voveriene@mab.lt
Audronė Banienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 baniene@mab.lt
Kristina Kumpytė
Bibliotekininkė
(85) 262 70 19

kumpyte@mab.lt

Komplektavimo skyrius 
Daiva Liudavičienė    
Ana Venclovienė
L.e.p. Skyriaus vedėja
(85) 262 36 71  vencloviene@mab.lt
Rita Novikovienė
Vyriausioji bibliotekininkė, skyriaus vedėjos pavaduotoja
(85) 262 36 71 novikoviene@mab.lt
Irena Surgėlienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 262 36 71 surgeliene@mab.lt
Sigita Malūkienė
Redaktorė
(85) 262 36 71 malukiene@mab.lt
Irena Voitechovičienė
Redaktorė
(85) 262 36 71 voitechoviciene@mab.lt
Vanda Kiškienė
Bibliotekininkė
(85) 262 36 71 kiskiene@mab.lt
Mirija Monachova
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 97 68 monachova@mab.lt
Birutė Šimonienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 97 68 simoniene@mab.lt
Nijolė Ignatavičienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 97 68 ignataviciene@mab.lt
Komunikacijos skyrius
Inga Berulienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 68 90

beruliene@mab.lt

Ligita Mikulėnienė
Vidinės komunikacijos koordinatorė
(85) 212 68 90

mikuleniene@mab.lt

Sonata Šulcė
Kultūrinės veiklos vadybininkė
(85) 212 68 90

sulce@mab.lt

Rūta Kazlauskienė
Vyriausioji parodų organizatorė
(85) 212 68 90 kazlauskiene@mab.lt
Leidybos skyrius
Gytis Vaškelis
Skyriaus vedėjas
 

gytis@llti.lt

Audronė Stasiukaitytė
Maketuotoja
(85) 212 04 58
stasiukaityte@mab.lt
Mokslinės informacijos skyrius
Dr. Giedrė Miknienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 57 99  mikniene@mab.lt
Bibliografijos sektorius    
Dr. Birutė Railienė
Sektoriaus vadovė
(85) 262 79 35 railiene@mab.lt
Rasa Pukėnienė
Vyriausioji redaktorė
(85) 212 57 99 pukeniene@mab.lt
Bronislava Kisielienė
Vyresnioji bibliografė
(85) 212 57 99 kisieliene@mab.lt
Eglė Kundrotienė
Vyresnioji bibliografė
(85) 212 57 99

kundrotiene@mab.lt

Informacinio aptarnavimo sektorius    
Donatas Ustinavičius
Sektoriaus vadovas
(85) 262 79 35 ustinavicius@mab.lt
Vaida Juodėnienė
Vyresnioji informacijos specialistė
(85) 212 57 99

juodeniene@mab.lt

Aušra Šalnaitė
Bibliografė
(85) 262 79 35 salnaite@mab.lt
Loreta Glebavičiūtė
Bibliotekininkė
(85) 262 79 35

glebaviciute@mab.lt

Rankraščių skyrius
Erika Kuliešienė
Skyriaus vedėja
(85) 262 36 67 kuliesiene@mab.lt
Ingrida Pajedaitė
Mokslo darbuotoja
(85) 262 36 67 pajedaite@mab.lt
Saulius Žilys
Mokslo darbuotojas
(85) 262 36 67 zilys@mab.lt
Rasa Sperskienė
Mokslo darbuotoja
(85) 262 36 67 sperskiene@mab.lt
Mindaugas Simanavičius
Mokslo darbuotojas
(85) 262 36 67 simanavicius@mab.lt
Jūratė Jakubavičienė
Vyriausioji fondų saugotoja
(85) 262 36 67 jakubaviciene@mab.lt
Gita Drungilienė
Mokslo darbuotoja
(85) 212 04 58  drungiliene@mab.lt
Andrius Jurkevičius
Bibliotekininkas
(85) 212 04 58

 jurkevicius@mab.lt

Retų spaudinių skyrius  
Dr. Daiva Narbutienė
Skyriaus vedėja
(85) 262 36 69 narbutiene@mab.lt
Dalia Bikauskienė
Vyriausioji bibliografė
(85) 262 36 69 bikauskiene@mab.lt
Danguolė Palačionytė
Vyriausioji bibliografė
(85) 262 36 69 palacionyte@mab.lt
Violeta Radvilienė
Vyresnioji bibliografė
(85) 262 36 69 radviliene@mab.lt
Gintarė Lapienė
Bibliotekininkė
(85) 262 36 69 lapiene@mab.lt
Dr. Neringa Markauskaitė
Mokslo darbuotoja
(85) 262 36 69 markauskaite@mab.lt
Justina Toliautienė


 
Daiva Baniulienė  (85) 262 36 69 baniuliene@mab.lt
Senosios periodikos sektorius (85) 240 48 34  
Aida Grybienė
Sektoriaus vadovė
(85) 240 48 34  grybiene@mab.lt
Nijolė Vyšniauskienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 240 48 34  vysniauskiene@mab.lt
Jolanta Stasytė-Berniūnienė
Bibliotekininkė
(85) 240 48 34  berniuniene@mab.lt
Skaitmeninimo skyrius
Egidijus Gotalskis
Skyriaus vedėjas
(85) 262 57 81
(85) 260 95 60
gotalskis@mab.lt
Valentina Kulikauskienė
Fotografė
(85) 262 57 81
(85) 260 95 60
kulikauskiene_v@mab.lt
Loreta Glebavičiūtė
Operatorė
   
Aurius Andrijauskas
Skaitmeninės informacijos įrašų specialistas
(85) 260 95 60 andrijauskas@mab.lt
Alfredas Kulingauskas
Skaitmenintojas
(85) 260 95 60 kulingauskas@mab.lt
Laurynas Marcinkevičius
Skaitmenintojas
(85) 260 95 60 marcinkevicius@mab.lt
Pavel Sreda
Skaitmenintojas
(85) 260 95 60 sreda@mab.lt
Ūkio skyrius
Eugenijus Ignatavičius
Ūkio skyriaus vedėjas
(85) 212 39 43  
Irma Rabcevičienė
Darbų saugos specialistė
  rabceviciene@mab.lt
Dovilė Raginytė
Viešųjų pirkimų specialistė
(85) 212 39 43
raginyte@mab.lt
Rūbinė, kontrolė (85) 262 25 46  
LMAVB skyrius mokslo institutuose
Eglė Šegždienė
Skyriaus vedėja
(85) 219 32 67
+370 61894467 (Omnitel)
segzdiene@mab.lt
Audrė Trumpienė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
(85) 272 92 44 audre@ekoi.lt
Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institute
Janina Stankevič
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 264 88 95 chemijos.bibl@mab.lt
Laima Dvorninienė
Vyresnioji bibliotekininkė
  chemijos.baze@mab.lt
Elona Kazokienė
Bibliotekininkė
(85) 264 88 95  
Gamtos tyrimų centro Botanikos institute
Julija Ingelevič
Bibliotekininkė
(85) 269 77 53 ingelevic@mab.lt
Gamtos tyrimų centro Ekologijos institute

Audrė Trumpienė

(85) 272 92 44 biblioteka@ekoi.lt
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute
Sigita Dagienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 272 92 44 sigita.dagiene@gamtostyrimai.lt
Lietuvos kultūros tyrimų institute
Birutė Valeckienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 275 59 12 bhnbirute@gmail.com
VU Biochemijos institute
Loreta Šimulionienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 272 91 95

biochemijos.bibl@mab.lt

VU Matematikos ir informatikos institute
Rima Marcinkevičiūtė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 210 93 45 matematikos.bibl@mab.lt
VU Teorinės fizikos ir astronomijos institute
Egidija Ciparienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 219 32 67
+370 61894467 (Omnitel)
teofizikos.bibl@mab.lt