Kontaktai

Telefonai pasiteirauti:
Komunikacijos skyrius: (85) 212 68 90
Budintis bibliografas: (85) 262 79 35 
Sekretorė: (85) 262 95 37

Direkcija    
Dr. Sigitas Narbutas
Direktorius
(85) 262 95 37 narbutas@mab.lt
Dr. Rima Cicėnienė
Direktoriaus pavaduotoja mokslui
(85) 262 79 29 ciceniene@mab.lt
Vanda Tuguši
Direktoriaus pavaduotoja finansų reikalams
(85) 212 37 32 tugusi@mab.lt
Tadas Valentukevičius
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
(85) 261 00 52 valentukevicius@mab.lt
Leokadija Kairelienė
Mokslinė sekretorė
(85) 212 08 58 kaireliene@mab.lt
Aldona Vachninienė
Vyresnioji buhalterė
(85) 212 37 32 vachniniene@mab.lt
Roma Videikaitė
Sekretorė
(85) 262 95 37 videikaite@mab.lt
Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius
Birutė Giedraitienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 73 43 giedraitiene@mab.lt
Tatjana Belokurskaja
Restauratorė
(85) 212 73 43 restauravimas@mab.lt
Laimutė Burneikienė
Restauratorė
(85) 212 73 43 restauravimas@mab.lt
Dalė Daukšienė
Restauratorė
(85) 212 73 43 dauksiene@mab.lt
Edita Keršulytė
Restauratorė
(85) 212 73 43 restauravimas@mab.lt
Rima Maigienė
Restauratorė
(85) 212 73 43 restauravimas@mab.lt
Gražina Smaliukienė
Restauratorė
(85) 212 73 43 restauravimas@mab.lt
Aušra Čiuladienė
Restauratorė
(85) 212 73 43 ciuladiene@mab.lt
Liliana Balanienė
Knygrišė-restauratorė
(85) 212 73 43 balaniene@mab.lt
Dalė Kleinova
Knygrišė-restauratorė
(85) 212 73 43 kleinova@mab.lt
Ramunė Kleinovaitė-Gubanova
Knygrišė-restauratorė
(85) 212 73 43 kleinovaite@mab.lt
Judita Marcinkevičienė
Knygrišė-restauratorė
(85) 212 73 43 marcinkeviciene@mab.lt
Eduardas Navickas
Knygrišys-restauratorius
(85) 212 73 43 navickas@mab.lt
Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyrius
Birutė Pilipavičienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 36 87 pilipaviciene@mab.lt
Abonementas 
Raimonda Marcinkevičienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 262 36 78 abonementas@mab.lt 
Inga Kulingauskienė
Bibliotekininkė
  tba@mab.lt 
Humanitarinių ir socialinių mokslų atvirų fondų skaitykla 
Giedrė Žekienė
Bibliotekininkė
  zekiene@mab.lt
Augustė Pilipavičiūtė
Bibliotekininkė
  pilipaviciute@mab.lt
Bendroji skaitykla
Agnė Mikšytė
Bibliotekininkė
  skaitykla@mab.lt 
Asta Zegerienė
Bibliotekininkė
  skaitykla@mab.lt 
Periodikos skaitykla  
Laima Literskienė
Bibliotekininkė
  periodikos.sk@mab.lt
Kontrolės postas    
Algimantas Burkauskas
Vyresn. bibliotekininkas
(85) 262 25 46 burkauskas@mab.lt
postas@mab.lt
Margarita Beliakova
Kontrolės posto budėtoja
(85) 262 25 46 postas@mab.lt
Saugyklos 
Jūratė Šliaužytė
Vyresnioji fondų saugotoja
(85) 212 36 87 sliauzyte@mab.lt
Aleksandr Beliakov
Sektoriaus vadovas
  beliakov@mab.lt
Nijolė Taraškevičiūtė
Vyresnioji fondų saugotoja
  taraskeviciute@mab.lt
Oktiabrina Neznanova
Bibliotekininkė
   
Margarita Liutkevičienė
Bibliotekininkė
  liutkeviciene@mab.lt
Ramutė Stanelienė 
Bibliotekininkė
staneliene@mab.lt
Informacinių sistemų skyrius
Nijolė Kolesinskienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 04 58  kolesinskiene@mab.lt
Audronė Steponaitienė
Vyriausioji redaktorė
(85) 212 04 58 steponaitiene@mab.lt
Lina Vepštaitė
Sistemos administratorė
(85) 212 04 58 vepstaite@mab.lt
Sigita Kasiliauskienė
Sistemos administratorė
(85) 212 04 58 kasiliauskiene@mab.lt
Laimonas Gvazdas
Kompiuterių technikas
(85) 212 04 58 gvazdas@mab.lt
Katalogų skyrius
Rūta Smažinienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 73 43 smaziniene@mab.lt
Vida Mackonienė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
(85) 262 70 19 mackoniene@mab.lt
Ona Bliūdžiūtė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 bliudziute@mab.lt
Jelena Kozlovska
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 kozlovska@mab.lt
Irena Ruseckaitė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 ruseckaite@mab.lt
Liucija Jankauskaitė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 jankauskaite@mab.lt
Rymantė Marmienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 marmiene@mab.lt
Rima Rusinova
Bibliotekininkė
(85) 262 70 19 rusinova@mab.lt
Galina Jefremova
Bibliotekininkė
(85) 262 70 19 jefremova@mab.lt
Nijolė Bronė Širmulienė
Bibliotekininkė
(85) 262 70 19 sirmuliene@mab.lt
Sisteminimo ir dalykinimo sektorius  
Aušra Vaitkevičiūtė
Sektoriaus vadovė
(85) 262 70 19 vaitkeviciute@mab.lt
Inga Vachninaitė-Voverienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 voveriene@mab.lt
Audronė Banienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 70 19 baniene@mab.lt
Kristina Remis 
Bibliotekininkė
(85) 262 70 19 kumpyte@mab.lt
Komplektavimo skyrius 
Daiva Liudavičienė
Skyriaus vedėja
(85) 262 97 68 liudaviciene@mab.lt
Ana Venclovienė

(85) 262 36 71 vencloviene@mab.lt
Rita Novikovienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 262 36 71 novikoviene@mab.lt
Irena Surgėlienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 262 36 71 surgeliene@mab.lt
Sigita Malūkienė
Redaktorė
(85) 262 36 71 malukiene@mab.lt
Vanda Kiškienė
Bibliotekininkė
(85) 262 36 71 kiskiene@mab.lt
Mirija Monachova
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 97 68 monachova@mab.lt
Birutė Šimonienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 97 68 simoniene@mab.lt
Nijolė Ignatavičienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 262 97 68 ignataviciene@mab.lt
Andrius Kulieša (85) 262 36 71 kuliesa@mab.lt
Komunikacijos skyrius
Inga Berulienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 68 90 beruliene@mab.lt
Ligita Mikulėnienė
Ryšių su žiniasklaida specialistė
(85) 212 68 90 mikuleniene@mab.lt
Rūta Kazlauskienė
Bibliotekininkė
(85) 212 68 90 kazlauskiene@mab.lt
Edita Klangauskaitė
Kultūrinės veiklos specialistė
(85) 212 68 90 klangauskaite@mab.lt
Leidybos skyrius
Gytis Vaškelis
Skyriaus vedėjas
  gytis@llti.lt
Audronė Stasiukaitytė
Maketuotoja
(85) 212 04 58 stasiukaityte@mab.lt
Mokslinės informacijos skyrius
Dr. Giedrė Miknienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 57 99  mikniene@mab.lt
Dr. Artūras Judžentis
Kalbos tvarkytojas
(85) 212 57 99  arturas.judzentis@gmail.com
Bibliografijos sektorius    
Dr. Birutė Railienė
Sektoriaus vadovė
(85) 262 79 35 railiene@mab.lt
Rasa Pukėnienė
Vyriausioji redaktorė
(85) 212 57 99 pukeniene@mab.lt
Bronislava Kisielienė
Vyresnioji bibliografė
(85) 212 57 99 kisieliene@mab.lt
Eglė Kundrotienė
Vyresnioji bibliografė
(85) 212 57 99 kundrotiene@mab.lt
Informacinio aptarnavimo sektorius    
Donatas Ustinavičius
Sektoriaus vadovas
(85) 262 79 35 ustinavicius@mab.lt
Vaida Juodėnienė
Vyresnioji informacijos specialistė
(85) 212 57 99 juodeniene@mab.lt
Aušra Šalnaitė
Bibliografė
(85) 262 79 35 salnaite@mab.lt
Loreta Glebavičiūtė
Bibliotekininkė
(85) 262 79 35 glebaviciute@mab.lt
Rankraščių skyrius
Erika Kuliešienė
Skyriaus vedėja
(85) 262 36 67 kuliesiene@mab.lt
Ingrida Pajedaitė
Mokslo darbuotoja
(85) 262 36 67 pajedaite@mab.lt
Saulius Žilys
Mokslo darbuotojas
(85) 262 36 67 zilys@mab.lt
Rasa Sperskienė
Mokslo darbuotoja
(85) 262 36 67 sperskiene@mab.lt
Mindaugas Simanavičius
Mokslo darbuotojas
(85) 262 36 67 simanavicius@mab.lt
Jūratė Jakubavičienė
Vyriausioji fondų saugotoja
(85) 262 36 67 jakubaviciene@mab.lt
Dr. Gita Drungilienė
Mokslo darbuotoja
(85) 212 04 58  drungiliene@mab.lt
Andrius Jurkevičius
Bibliotekininkas
(85) 212 04 58  jurkevicius@mab.lt
Karolis Tumelis
Bibliotekininkas
(85) 212 04 58 tumelis@mab.lt
Retų spaudinių skyrius  
Dr. Daiva Narbutienė
Skyriaus vedėja
(85) 262 36 69 narbutiene@mab.lt
Dalia Bikauskienė
Vyriausioji bibliografė
(85) 262 36 69 bikauskiene@mab.lt
Danguolė Palačionytė
Vyriausioji bibliografė
(85) 262 36 69 palacionyte@mab.lt
Violeta Radvilienė
Vyresnioji bibliografė
(85) 262 36 69 radviliene@mab.lt
Gintarė Lapienė
Bibliotekininkė
(85) 262 36 69 lapiene@mab.lt
Dr. Neringa Markauskaitė
Mokslo darbuotoja
(85) 262 36 69 markauskaite@mab.lt
Daiva Baniulienė
Bibliografė
(85) 262 36 69 baniuliene@mab.lt
Enrika Blikertaitė
Bibliografė
(85) 262 36 69  blikertaite@mab.lt
Senosios periodikos sektorius (85) 240 48 34  
Aida Grybienė
Sektoriaus vadovė
(85) 240 48 34  grybiene@mab.lt
Jolanta Stasytė-Berniūnienė
Bibliotekininkė
(85) 240 48 34  berniuniene@mab.lt
Agnė Zemkajutė
Bibliotekininkė
(85) 240 48 34 zemkajute@mab.lt
Skaitmeninimo skyrius
Egidijus Gotalskis
Skyriaus vedėjas
(85) 260 95 60 gotalskis@mab.lt
Valentina Kulikauskienė
Fotografė
(85) 260 95 60 kulikauskiene_v@mab.lt
Aurius Andrijauskas
Skaitmeninės informacijos įrašų specialistas
(85) 260 95 60 andrijauskas@mab.lt
Alfredas Kulingauskas
Vyresnysis skaitmenintojas
(85) 260 95 60 kulingauskas@mab.lt
Laurynas Marcinkevičius
Skaitmenintojas
(85) 260 95 60 marcinkevicius@mab.lt
Vika Petrikaitė
Skaitmenintoja-fotografė
(85) 260 95 60 petrikaite@mab.lt
Ūkio skyrius
Eugenijus Ignatavičius
Ūkio skyriaus vedėjas
(85) 212 39 43  
Vidmantas Gratkauskas
Viešųjų pirkimų specialistas
(85) 212 39 43 gratkauskas@mab.lt
Rūbinė (85) 262 25 46  
LMAVB skyrius mokslo institutuose
Eglė Šegždienė
Skyriaus vedėja
(85) 212 04 47 segzdiene@mab.lt
Audrė Trumpienė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
(85) 272 92 44 audre@ekoi.lt
Egidija Ciparienė
Vyresnioji bibliotekininkė
(85) 212 04 47 teofizikos.bibl@mab.lt
Fizinių ir technologijos mokslų centras
Janina Stankevič
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 264 88 95
+370 60030801
chemijos.bibl@mab.lt
Laima Dvorninienė
Vyresnioji bibliotekininkė
 
Elona Kazokienė
Bibliotekininkė
(85) 264 88 95  
Gamtos tyrimų centro Botanikos institute
Julija Ingelevič
Bibliotekininkė
(85) 269 77 53 ingelevic@mab.lt
Gamtos tyrimų centro Ekologijos institute
Audrė Trumpienė (85) 272 92 44 biblioteka@ekoi.lt
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute
Sigita Dagienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 272 92 44 sigita.dagiene@gamtostyrimai.lt
Lietuvos kultūros tyrimų institute
Birutė Valeckienė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 275 59 12 bhnbirute@gmail.com
VU Matematikos ir informatikos institute
Rima Marcinkevičiūtė
Vyriausioji bibliotekininkė
(85) 210 93 45 matematikos.bibl@mab.lt

Adresas:
Žygimantų g. 1, LT-01102, Vilnius
El. paštas (bendras): biblioteka@mab.lt